KOMUNIKAT

SPOTKANIE  AGROUNIA – KZRKIOR.

SERAFIN I KOŁODZIEJCZYK- ROZMOWA LIDERÓW O ROLNICTWIE I O WSPÓŁPRACY

W sobotę 26 stycznia w Warszawie spotkali się liderzy najstarszej i najmłodszej Organizacji Rolników w Polsce.

Władysław SERAFIN PREZES KZRKIOR i Michał KOŁODZIEJCZYK Przewodniczący Projektu AGROUNIA, spotkali się w Warszawie.

Omówili aktualną sytuacje w polskim rolnictwie i traktowanie polskich rolników i ich organizacji, w dialogu z Ministrem Rolnictwa i RW J. K. Ardanowskim.

Liderzy Organizacji uznali, ze sytuacja w rolnictwie w poszczególnych branżach jest na tyle zła, a nawet dramatyczna, że należy podejmowac natychmiastowe decyzje i rozwiązania dla zahamowania opłacalności produkcji rolnej. Najbardziej zagrożonym rynkiem, jest rynek wieprzowiny i związane z tym zagrożenie ASF.

Brak rozmów z rolnikami, wybiórcze traktowanie organizacji, zapraszanych do rozmów, i same nie merytoryczne rozmowy, pozorowanie dialogu i głoszone opinie przez Ministra R i RW Pana Krzysztofa Ardanowskiego, o rolnictwie i organizacjach, powodują sytuacje, że Pan Minister K. ARDANOWSKI utracił zdolnośc prowadzenia dialogu społecznego.

DLATEGO AGROUNIA, nie kontynuuje bezprzedmiotowych rozmów z Ministrem R i RW Krzysztofem ARDANOWSKIM, i żąda spotkania z Panem Prezydentem RP Andrzejem DUDĄ.

AGROUNIA przystepuje do OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PROTESTACYJNEJ z hasłem, ,, #AGROpowstanie 2019”.

KZRKIOR 23 stycznia 2019r sformułował swoje STANOWISKO, w Stosunku do Ministra Rolnictwa i RW, i przekazał je Ministrowi do realizacji.

Jednocześnie KZRKIOR POPIERA WSZYSTKIE POSTULATY przedłożone przez polskich rolników tworzących Projekt AGROUNIA, domagając się ich realizacji.

KZRKIOR POPIERA PROTEST AGROUNII zapowiedziany na 28 styczeń2019r. 06 luty 2019r, i w innych terminach.

KZRKIOR ZWRACA SIĘ DO WSZYSTKICH ROLNIKÓW CZŁONKÓW KÓŁEK ROLNICZYCH I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH O MASOWY UDZIAŁ, i PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO PROTESTU, POPARCIE SŁUSZNYCH ZĄDAŃ POLSKICH ROLNIKÓW I ICH REPREZENTANTÓW.

SZCZEGÓŁY NA STRONACH PROJEKTU AGROUNIA