Związki Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

                    Koła Gospodyń Wiejskich

       Samorządy Terytorialne, Sołectwa, Gminy, Powiaty

                    Ochotnicze Straże Pożarne

Wszystkich zainteresowanych rolników! Matki i Opiekunów

FUNDACJA „150 Lat KGW” wspólnie z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży, podczas wakacji 2020 r., dzieci i młodzieży urodzonych od 1.01.2004 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników, których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

ILOŚĆ MIEJSC DOSTĘPNA BEZ LIMITÓW ŚRODOWISKOWYCH!!!

WAŻNE!!!

Mile widziane grupy zorganizowane dostosowane do wybranego środka transportu!

Turnusy odbędą się w niżej podanych miejscowościach i terminach:

1. Chrusty k. Kielc 6.06 – 15.06.2020

2. Dźwirzyno              13.07 – 22.07.2020

3. Poddąbie                 31.07 – 9.08.2020

4. Poddąbie                 10.08 – 19.08.2020

5. Rowy                       14.08 – 23.08.2020

6. Łeba                        17.08 – 26.08.2020

Wszystkie turnusy zorganizowane są w sprawdzonych ośrodkach wypoczynkowych, z którymi nasza Fundacja współpracuje od kilku lat. Pokoje dla dzieci są 3 – 4-osobowe z łazienkami. Dzieci mają zagwarantowane 5 posiłków dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną.

Turnus  rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Dzieci mają zagwarantowaną opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej i medycznej.

Pomimo obostrzeń, które obowiązują w związku z pandemią korona-wirusa dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne i miały ciekawie zorganizowany czas wypoczynku.

Wszelkie informacje nt. zapisów na turnus i wymagania jakie w obecnej sytuacji muszą spełniać dzieci i ich rodzice, a także informacje o dopłatach rodziców  oraz niezbędne do wyjazdu wzory wymaganych dokumentów można uzyskać u Koordynatora naszej Fundacji tel.:

663-744-434

Uwaga!

Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania turnusów na każdym etapie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju lub w przypadku zebrania mniejszej ilości niż 25 dzieci na dany turnus.

PREZES KZRKIOR                                   PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Władysław SERAFIN                                Andrzej LASKOWSKI