Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

66. posiedzenie Senatu RP - rozpatrywanie ustawy o kołach gospodyń wiejskich - 25.10.2018

Realizując wspólne ustalenia Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich w 66. posiedzeniu Senatu RP, które odbyło się w dniu 25.10.2018 r. wzięli udział Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich Bernadetta Niemczyk i Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Wzywamy Was wszystkich do jeszcze większej aktywności w trwającej dyskusji o ustawie o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa ta zaproponowana przez Rząd jest projektem rozbijającym Organizację Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Rząd przedkładając projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich naruszył zapisy Konstytucji i ustaw, gdyż nie wykonał konstytucyjnego obowiązku konsultacji społecznych ze środowiskiem rolniczym. Senatorowie w czasie dyskusji podkreślali również  to co zawarte jest w stanowisku Naszej Organizacji. Zwracamy szczególną uwagę na niedopuszczalne regulacje prawne naruszające swobodę  niezależności i wyboru tworzenia organizacji rolników. Szczegółowe rozwiązania ustawy mają wywołać pazerność kobiet wiejskich na pieniądze i wzajemną rywalizację. Niedopuszczalne są rozwiązania, które ograniczają swobodę tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich do jednego koła we wsi. Kolejnym naruszeniem jest przymus rejestracji w rządowej agencji i podleganie kontroli KGW przez urzędnika państwowego. Ustawa przewiduje, że tylko koła zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa będą miały prawo do pozyskiwania środków publicznych, natomiast koła które zostaną w strukturach organizacji kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich tego prawa nie będą mieli – jest to zwykła korupcja polityczna! W ten sposób Rząd dąży do rozwarstwienia środowiska wiejskiego po przez skłócenie i organizowanie wyścigów po pieniądze, gdyż we wsi miałoby prawo działać tylko jedno koło, a w polskiej strukturze osadniczej są wsie od kilku mieszkańców do ponad 10 tys. mieszkańców.

Koleżanki i Koledzy!

Niekonstytucyjnością tej ustawy i łamaniem praw obywatelskich jest jej niespójność z innymi aktami prawnymi. Rządowy projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich likwiduje rozdział 4 ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, a jednocześnie stwierdza, że koła gospodyń wiejskich, które zostaną w strukturach rolniczych będą mogły działać na dotychczasowych zasadach. Twórcom tej ustawy Pan Bóg odebrał rozum- jak można działać o przepis, który został zlikwidowany?! Pytamy co mają zrobić Rady Gminne, Powiatowe, Wojewódzkie i Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich, którym po usunięciu rozdziału 4 ustawy o społ.-zaw. org. rol. – likwiduje się podstawy prawne funkcjonowania.

Koleżanki i Koledzy!

Premier Morawiecki opowiadając, że ta ustawa da Kołom Gospodyń Wiejskich 3 tysiące złotych skłamał, ponieważ został wprowadzony w błąd. W 2018 żadne koło nie otrzyma rządowych pieniędzy, co jest kłamstwem politycznym. Rząd nie może finansować działalności statutowej i organizacyjnej Kół Gospodyń Wiejskich w zaproponowany sposób, gdyż  zgodnie z wymogami prawa w Polsce, jak i prawa unijnego, środki na działalność koła gospodyń wiejskich mogą pozyskiwać tylko po przedstawieniu konkretnego projektu objętego programem PROW. Kłamstwem jest również to, co dowodzi ogromnej nieznajomości prawa przez organy państwa i jego funkcjonariuszy i na tym kłamstwie próbuje się zbudować nowe struktury organizacyjne, że KGW nie mają osobowości prawnej. KGW na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników indywidualnych i innych ustaw posiadają zdolność prawną i ta zdolność zgodnie z ustawą o PROW upoważnia je do ubiegania się o wszelkie środki publiczne na działalność statutową. KGW posiadają również posiadają osobowość prawną, gdyż kilka tys. Kół Gospodyń Wiejskich (głównie w woj. pomorskim) jest zarejestrowanych w Sądzie, natomiast te niezarejestrowane w KRS mają osobowość prawną W/R Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolników.

Organizacja Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich docenia wolę Rządu uporządkowania spraw finansowych i pozyskiwania środków finansowych ale osiągnąć to można nie poprzez niszczenie i rozbijanie jedności organizacyjnej tylko o stosowne rozszerzone zapisy ustawy o społ.-zaw .org. rol.

Nieprawdą jest też, iż dotychczasowe środki przeznaczane przez wójtów i starostów są czynnością nielegalną i ta ustawa je reguluje. Otóż zwrócicie uwagę, że słowa Premiera i polityków odnośnie środków z gmin i powiatów dla KGW rozmijają się z prawdą, gdyż w tej ustawie nie ma żadnego punktu, który by w jakikolwiek sposób regulował współprace z wójtami i starostami. Proszę głosić wszem i wobec, że pomoc udzielana przez wójtów i inne podmioty jest zgodna z prawem, a podnoszona konieczność regulacji jest kłamstwem, które ma skłócić środowisko wiejskie.

Polecając Wam wnikliwe obejrzenie i wysłuchanie w pełnej wersji debaty w Senacie proszę Was abyście się wsłuchali w merytoryczną wypowiedź senatorów i sami ocenili kto Nam życzy dobrze i chce służyć wsi, a kto chce zniszczyć 150-letni dorobek Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. NIE DAJMY SIĘ NABRAĆ NA 3 TYSIĄCE, BO TA USTAWA ICH NIE GWARANTUJE.

Zwracam uwagę na fakt, iż zarówno senator sprawozdawca, jak i wiceminister rolnictwa byli zupełnie nieprzygotowani na udzielenie odpowiedzi senatorom. Świadczy to tym, że ustawa jest polityczna, a nie merytoryczna. Z posiadanej przeze mnie wiedzy z żalem stwierdzam, że współautorem tej ustawy rozbijającej Związek jest nasza koleżanka Irena Frąszczak i jej grupa, która karierę i fortunę zbiła na Krajowym Związku, a dziś niszczy Organizację, która ją wyniosła do godności . Przeciwko niej i jej poplecznikom toczą się postępowania karne za fałszowanie dokumentów KZRKiOR w roku 2017, za które grozi do 12 lat więzienia.

Prezydium KZRKiOR i Prezydium Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich i ja jako Prezes Związku wspólnie z Przewodniczącą Rady Krajowej KGW Bernadettą Niemczyk prowadzimy od kilku dni intensywne rozmowy z politykami, senatorami i posłami w celu wypracowania stanowiska, aby część rozwiązań zaproponowanych w tej ustawie przenieść do ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Tylko w ten sposób Rząd powinien wykazać dobrą wolę budując jedność i solidarność Organizacji Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich.

Koleżanki Koledzy!

Zgodnie z ustawą i statutami zarówno Kółka Rolnicze, jak i Koła Gospodyń Wiejskich nie są zarządzane i nie podlegają żadnym nadrzędnym Gminnym, Powiatowym, Regionalnym, Wojewódzkim, czy Krajowemu Związkowi. Najwyższą władzą Koła Gospodyń Wiejskich jest walne zebranie, organem kontrolnym komisja rewizyjna, a potem sąd – czyli Krajowy Rejestr Sądowy. To rozwiązanie daje wolność, niezależność i demokrację. Natomiast nowa ustawa narzuca obowiązek zarejestrowania się w urzędzie państwowym i powiatowej dyrekcji agencji, co potwierdza przedstawiciel Rządu w debacie senackiej dodając, że ARiMR będzie kontrolował, rozliczał i nadzorował KGW. Jest to rozwiązanie niekonstytucyjne i niedemokratyczne, gdyż organem nadrzędnym miałby być urzędnik państwowy, który dysponując rządowym pieniędzmi będzie decydował któremu kołu pieniądze dać, a któremu nie – JEST TO KORUPCJA POLITYCZNA.

Życzę uważnego oglądania i wyciągnięcia merytorycznych wniosków.

Szczególnie polecam wypowiedzi senatorów: Pana Jana Rulewskiego, Pana Jana Filipa Libickiego, Pana Marka Borowskiego i Pana Waldemara Sługockiego.

Władysław Serafin

Prezes KZRKiOR 

*Informuję, że w związku z naniesieniem przez Senat 46 poprawek ustawa wróci ponownie do Sejmu i powinniśmy zabiegać o jej nieuchwalenie. Dlatego zapowiadam i zapraszam wszystkich Prezesów R/Z WZRKiOR na najbliższą Ogólnopolską Naradę o której terminie i miejscu odbycia poinformuje w najbliższym czasie Biuro Związku.

RETRANSMISJA 66. POSIEDZENIA SENATU RP 25.10.2018 - CZ. 1 (OD 27') - KLIKNIJ ABY ODTWORZYĆ

RETRANSMISJA 66. POSIEDZENIA SENATU RP 25.10.2018 - CZ. 2 - KLIKNIJ ABY ODTWORZYĆ

 

stenogram z 66. posiedzenia Senatu RP IX kadencji, 2 dzień

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.