Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Interwencja KZRKiOR u Ministra Rolnictwa w sprawie wad prawnych nowej linii kredytów preferencyjnych ZC dofinansowywanych przez ARiMR

W dniu 23 stycznia 2017 roku z inicjatywy rolników gmin Krasne i Raciąż Prezes KZRKiOR z grupą pokrzywdzonych rolników spotkali się z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jackiem Boguckim w sprawie wady prawnej nowej linii kredytowej ZC stowrzonej dla rolników pokrzywdzonych drastycznym spadkiem cen na produkty rolne, w tym cen mleka.

Nowa linia kredytowa ZC przeznaczona jest na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Rolnicy, szczególnie Ci, którzy zaufali funduszom z PROW, głownie po roku 2010 dokonali dużych inwestycji modernizacyjnych gospodarstw rolnych, w tym zakupu specjalistycznych maszyn, ziemi oraz dostosowali swoje gospodarstwa do wyspecjalizowannych upraw. Rentowność produkcji, jaki i obsługa zadłużenia skalkulowana była przy cenie mleka 1,60zł/litr. Spadek cen mleka, który trwa od 2014 roku osiągnął w chwili obecnej poziom poniżej 1,00zł/litr mleka, w związku z czym rolnicy stali się nierentowni (analogiczna sytuacja, jak u "frankowiczów"). Banki, jak i firmy zaopatrujące masowo wypowiadają rolnikom kredyty. W chwili obecnej rolnicy nie spełniają warunków bankowych, gdyż utracili płynność bankową i są wpisywani do Krajowego Rejestru Długów. W tych warunkach proponowane wsparcie nie działa tak jak powinno, gdyż duża część osób, które mają problem z zobowiązaniami analogicznie występują w rejestrze Biura Informacji Kredytowej, co unimożliwia bankom udzielanie kredytów, mimo iż to do tych rolników skierowana jest linia kredytowa, a banki mają podpisane umowy z ARiMR na ową Linię Kredytową ZC.

Rolnicy szczegółowo przedstawili Panu Ministrowi problemy w działaniu mechanizmu pomocowego, gdyż de facto nie wspiera on rolników z problemami, a daje szanse na preferencyjny kredyt rolnikom spekulującym płynnością finansową. Podczas spotkania Minister Jacek Bogucki przyznał rację rolnikom oraz podziękował za słuszne uwagi, które pomogą usprawnić funkcjonowanie linii kredytowej, tak aby był to rzeczywisty mechanizm łagodzenia negatywnych skutków kryzysu.

KZRKiOR przedstawił również obawy przed nadciągającym kryzysem w sektorze rolno-spożywczym oraz wniósł, aby Ministerstwo Rolnictwa za wczasu reagowało i pracowało nad mechanizmami, które zabezpieczą polskich rolników przed konsekwencjami zmian makroekonomicznych.

Według KZRKiOR, przedstawiony problem dotyczy nawet kilkunasty tysięcy gospodarstw i może być źródłem rosnącego niezadowolenia na wsi. Jednocześnie Biuro KZRKiOR prosi wszystkich rolników, jak i Organizacje Kółek Rolniczych o zgłaszaniu do Biura KZRKiOR występujących problemów związanych również z tą sprawą.

Pokrzywdzeni rolnicy wraz z Prezesem KZRKiOR interweniują u Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacka Boguckiego.

Rolnicy z gmin Krasne i Raciąż podczas spotkania interwencyjnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.