Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Odbyło się Posiedzenie Zarządu KZRKiOR, Warszawa, 19.07.2016r.

W dniu 19 lipca 2016 roku w Sali konferencyjnej w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Zarząd KZRKiOR liczy 83 członków, wymagana większość wynosi 42 członków. W Posiedzeniu Zarządu udział wzięło 50 członków Zarządu, co stanowi 60%. Podpisu na liście obecności odmówili: Pan Krzysztof Banasiak (RZRKiOR Łódź), Pan Bogusław Włodarczyk oraz Pan Adam Bodura (RZRKiOR Sandomierz). Mimo, iż Pan K. Banasiak i B. Włodarczyk naruszyli przepisy Statutu KZRKiOR odmawiając podpisania listy, zgłaszali wnioski formalne w taki sposób aby sparaliżować obrady Posiedzenia Zarządu. Zarząd przyjąl porządek obrad i rozpoczął jego realizację. W czasie Posiedzenia Zarządu grupa 16 członków Zarządu inspirowana przez Krzysztofa Banasiaka, Irenę Frąszczak (Kalisz), Marię Łakomą (Kraków), Wiesława Domiana (Olsztyn), Włodzimierza Wiertka (Kielce), Jacka Bogusławskiego (Piotrków Tryb.) i Ryszarda Napierałę (Poznań), opuściła Posiedzenie Zarządu. Po przyjęciu Porządku Obrad, który przyjęto stosunkiem głosów 28 "za"do 18 głosów "przeciw, przy 1 wstrzymującym, zgodnie ze Statutem wymagane quorum w głosowaniu do podejmowania uchwał wynosi powyżej 50% obecnych Członków Zarządu, czyli w tym przypadku 26 Członków Zarządu. W głosowaniach brało udział 34 Członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna KZRKiOR przedstawiła sprawozdanie z budżetu za 2015 rok wraz z wnioskami o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium za wykonanie obowiązków członków Prezydium KZRKiOR w 2015 r. Zarząd

Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2015r. – podjął uchwałę.

Jednocześnie Zarząd KZRKiOR zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2014r. – podjął uchwałę.

W związku z wnioskami Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia lub nie udzielenia skwitowania Prezesowi KZRKiOR oraz Członkom Prezydium KZRKiOR przeprowadzono tajne głosowanie:

Wyniki tajnego głosowania o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Prezydium:

 

Funkcja sprawowana w 2015 roku

Imię i nazwisko

Ilość otrzymanych głosów na TAK

Ilość         otrzymanych    głosów na NIE

1

Prezes

Władysław Serafin

32

2

2

I Wiceprezes

Maria Łakoma

1

33

3

Wiceprezes

Halina Derach

5

28

4

Wiceprezes

Wiesław Domian

0

33

5

Wiceprezes

Zofia Kalamarz

16

17

6

Wiceprezes

Włodzimierz Wiertek

0

33

7

Wiceprezes

Mirosław Surowiec

30

3

8

Wiceprezes

Wacław Rukat

28

4

9

Skarbnik Zarządu

Marian Włodzimierz Głażewski

28

4

10

Sekretarz

Genowefa Szatkowska

30

3

11

Przewodnicząca Krajowej Rady KGW

Bernadetta Niemczyk

34

0

12

Członek Prezydium

Józef Gołębiowski

30

3

13

Członek Prezydium

Bogdan Żerniak

26

5

 

Prezes KZRKiOR złożył wniosek o odwołanie z funkcji wiceprezesów KZRKiOR, w związku z rażącym naruszeniem przez nich statutu, psucie wizerunku Związku oraz rozpowszechniania dokumentów, które naruszają dobra osobiste Członków Zarządu KZRKiOR i Organizacji Kółek Rolniczych.

Zarząd na wniosek Prezesa KZRKiOR odwołał z funkcji Wiceprezesa KZRKiOR następujące osoby:

1.       Włodzimierz Wiertek – odwołanie z funkcji Wiceprezesa przegłosowane jednogłośnie;

2.       Halina Derach – odwołanie z funkcji Wiceprezesa przegłosowane większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym i żadnym głosie sprzeciwu;

3.       Maria Łakoma – odwołanie z funkcji Pierwszej Wiceprezes przegłosowane większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym i żadnym głosie sprzeciwu;

4.       Wiesław Domian – odwołanie z funkcji Wiceprezesa przegłosowane większością głosów, przy jednym głosie sprzeciw i żadnym wstrzymującym się;

Na wniosek Prezesa Zarządu KZRKiOR Władysława Serafina, Zarząd powołał do składu Prezydium KZRKiOR następujące osoby:

1.       Jadwigę Morkę reprezentującą RZRKiOR w Ostrołęce na funkcję I Wiceprezes, Członka Prezydium;

2.       Marka Świątka reprezentującego RZRKiOR w Świdnicy na funkcję Wiceprezesa, Członka Prezydium;

3.       Mariana Matyjaska reprezentującego WZRKiOR w Lublinie na funkcję Członka Prezydium;

4.       Andrzeja Laskowskiego reprezentującego RZRKiOR w Siedlcach na funkcję Członka Prezydium.

 

Zarząd powołał w skład Zarządu KZRKiOR:

1.       Andrzej Caban – WZRKiOR Szczecin

Zarząd nie odwołał ze składu Zarządu KZRKiOR z wniosku RZRKiOR Piotrków Trybunalski koleżanki Elżbiety Bąk uznając, iż wniosek nie ma uzasadnienia, a koleżanka Elżbieta Bąk w pełni satysfakcjonująco pełni funkcje Sekretarza Rady Krajowej KGW oraz Prezesa Fundacji „150-lecia KGW”, dlatego będzie pełniła swoją funkcję do końca XIII kadencji Zarządu.

Zarząd odwołał z funkcji Członków Zarządu:

1.       Jan Kozak – WZRKiOR Szczecin

2.       Zofia Kozłowska – WZRKiOR Bydgoszcz

3.       Jerzy Orczykowski – WZRKiOR Bydgoszcz

4.       Halina Konowrocka – RZRKiOR Siedlce

5.       Anna Pomieszczyńska – WRZRKiOR Gdańsk

6.       Zygmunt Szulist – Związek Rewizyjny SKR

7.       Jan Świerkot – WZRKiOR Katowice

Zarząd przyjął również rezygnację z funkcji Członka Prezydium i Członka Zarządu KZRKiOR kolegi Bogdana Żerniaka ze względu na stan zdrowia.

Zarząd KZRKiOR jednogłośnie podjął uchwałę, iż obligatoryjnie w pierwszym kwartale 2017 r. odbędzie się XIV Zjazd Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

 

 

 

 

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk