Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych wspólnie z posiedzeniem Prezydium Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich oraz narada Prezesów/Dyrektorów Wojewódzkich/Regionalnych ZRKiOR

W dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych wspólnie z posiedzeniem Prezydium Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich oraz narada Prezesów/Dyrektorów Wojewódzkich/Regionalnych Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, w której uczestniczyli reprezentanci większości regionów kraju.

Przedmiotem obrad była sytuacja wywołana przyjęciem przez Sejm RP 
rządowego projektu o Kołach Gospodyń Wiejskich. Wbrew przekazywanym 
Sejmowi informacjom, projekt ustawy nie był konsultowany ze środowiskiem 
działania Kół Gospodyń Wiejskich, to jest z Krajowym Związkiem Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, którego KGW, zgodnie z ustawą o 
społeczno-zawodowych organizacjach rolników, są integralną częścią. 
Prezes KZRKiOR Władysław Serafin zrelacjonował swoje rozmowy 
przeprowadzone w klubach poselskich. Zebrani reprezentanci wsi, wyrazili 
swoje oburzenie bezprecedensową akcją demolowania najstarszej i 
największej organizacji społeczno-zawodowej polskiej wsi. Ponieważ nowa, 
niedopracowana, zawierająca szereg podstawowych błędów ustawa o KGW  
poza rozwalaniem KZRKiOR nie wnosi nowych pozytywnych rozwiązań, zebrani 
uznali, że jej celem jest próba kupna elektoratu wiejskiego i uzyskania 
dobrego wyniku wyborczego w wyborach samorządowych na wsi. Wyrazili 
stanowczy sprzeciw wobec takich działań. Podjęli uchwały o pilnym 
wystąpieniu do Senatu RP o uchylenie tej ustawy, a do Prezydenta RP o 
nie podpisywanie jej, gdyby jednak Senat zdecydował się ją uchwalić. 
Wyrazili również wolę współpracy przy wypracowaniu możliwie najlepszych 
rozwiązań uwzględniających rządowe propozycje wspierania finansowego 
KGW, w ramach dotychczasowej ustawy, bowiem wbrew informacjom 
przekazywanym posłom, nie ogranicza ona możliwości korzystania przez KGW 
ze środków publicznych.

LISTA OBECNOŚCI (POBIERZ)

 

FOTORELACJA (KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ)

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.