Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Powołano Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego odbyło się w dniu 24.05.2016 inauguracyjne Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Jest to organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada została powołana w celu stworzenia płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym.

W jej skład wchodzą przedstawiciele branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz samorządu rolniczego.

Podczas posiedzenia przedstawicielom organizacji członkowskich wręczone zostały Akty powołania do Rady.

Głównym punktem dzisiejszego spotkania było wyłonienie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady oraz dwóch jego zastępców.

W wyniku głosowania największą liczbę głosów ważnych na funkcję przewodniczącego Rady otrzymał Jerzy Wierzbicki, reprezentujący Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Na funkcję zastępców przewodniczącego Rady największą liczbę głosów otrzymali: Agnieszka Maliszewska, reprezentująca Polską Izbę Mleka oraz Adam Stępień, reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. W konsekwencji tych wyborów Rada wnioskuje do Ministra o powołanie na w/w funkcje.

Przedstawiciele Rady zadeklarowali również chęć uczestnictwa w pracach powołanych eksperckich zespołów zadaniowych.

Przedstawicielem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych został Prezes Władysław Serafin. (Źródło: MRiRW/informacja własna)

Akt powołania do Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie Prezesa KZRKiOR Władysława Serafina. (POBIERZ)

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.