Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Spotkanie Kierownictwa KZRKiOR z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 03.06.2016 r.

W dniu dzisiejszym, tj. 03.06.2016 r. na zaproszenie Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela odbyło się spotkanie Kierownictwa KZRKiOR. Podczas spotkania Prezes Związku Władysław Serafin przedstawił informacje o trudnej sytuacji w rolnictwie, zwracając uwagę na napływające z kraju informacje o pogarszającej się sytuacji w rolnictwie. Członkowie Prezydium informowali o oddziaływaniu na rynek ziemi nowej ustawy w sprawie sprzedaży ziemi, o zagrożeniach wynikających ze zjawisk przyrodniczych, w tym szczególnie suszy. Kolega Stefan Tyczkowski dość obszernie poinformował o dalszych zagrożeniach w regionie podlaskim obowiązywania ASF, jak również o zagrożeniach związanych z bioenergią. Przewodnicząca Rady Krajowej KGW Bernadetta Niemczyk poinformowała o kalendarzu zdarzeń związanych z Jubileuszem 150 lat KGW na ziemiach Polskich. Skarbik Związku Pan Marian Głażewski oraz Wiceprezes Pan Wacław Rukat, przedstawili stanowisko Związku w sprawach spółdzielczości, jak i aktualnych uregulowań ustawowych przedkładanych przez resort rolnictwa projektów ustaw do konsultacji Związkowych. Podczas spotkania minister Jurgiel przedstawił informacje o bieżących pracach ministerstwa. Omówił główne cele uchwalonej już przez Sejm ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. - Głównym celem ustawy jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce – podkreślił minister Jurgiel i dodał, że obowiązujące dotychczas przepisy regulujące zasady nabywania nieruchomości rolnych ochrony takiej nie zapewniały. Zaznaczył, że uchwalona 14 kwietnia br. ustawa spełnia postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze, a jej rozwiązania są zbliżone do tych, jakie obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej, a tym samym przybliżają nas do europejskich standardów obowiązujących w tym zakresie. Minister zauważył, że w zakresie dziedziczenia nieruchomości rolnych przedstawiono wiele nieprawdziwych informacji. Sugerowano np., że rolnik, sporządzając testament nie będzie pewny czy jego ziemia trafi w ręce spadkobiercy. Podczas debaty omówił m.in. sytuację na rynku mleka i wieprzowiny. Minister zwrócił uwagę na zbyt wolne jego zdaniem podejmowanie decyzji przez Komisję Europejską. W tym kontekście poinformował o polskim stanowisku jakie przedstawił w Luksemburgu w stosunku do 17 punktów określonych przez Komisje Europejską. W odniesieniu do propozycji dobrowolnego ograniczania produkcji mleka, minister podkreślił, że ten instrument powinien być finansowany z budżetu unijnego a nie krajowego, jak to sugerowała KE. Strona polska poparła propozycję natychmiastowego zwiększenia budżetu na działania promocyjne w sektorze mleka i wieprzowiny w roku 2016. Podobnie, strona polska poparła rozważenie przez KE mechanizmów eksportowych zwracając jednocześnie uwagę na konieczność uruchomienia możliwości stosowania refundacji wywozowych, zwłaszcza w sektorze wieprzowiny i mleka. Minister Jurgiel z uznaniem odniósł się do działalności KGW, zapewnił wszechstronną pomoc merytoryczną i organizacyjną przy kolejnych zdarzeniach ogólnopolskich, szczególną rolę KGW w czasie uroczystości Dożynkowej na Jasnej Górze i Dożynek Prezydenckich w Spale. W związku z planowaną na październik 2016 r. konferencją z okazji Jubileuszu 150 lat KGW, minister zapewnił aktywny udział resortu.

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.