Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Spotkanie Prezydium KZRKiOR z Kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa, 29.09.2016.

W dniu 29 września odbyło się Posiedzenie Prezydium KZRKiOR oraz spotkanie Członków Prezydium KZRKiOR z Kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 29 września o godzinie 11 w gmachu Ministerstwa Rolnictwa miały miejsce robocze rozmowy Członków Prezydium z kierownictwem resortu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa reprezentowali: Podsekretarze Stanu: Ewa Lech i Rafał Romanowski oraz Radca Generalny MRiRW Zofia Krzyżanowska. Tematem spotkania była aktualna, trudna sytuacja w rolnictwie. Szczególnym akcentem spotkania było omówienie skutków ekonomicznych rynków zboża i mleka, zapobiegania skutkom ASF, konieczność pomocy finansowej gospodarstwom dotkniętym klęskami pogodowymi i ochrona rynku szczególnie w świetle kontyngentu zbożowego z Ukrainy. KZRKiOR przedstawił swoje postulaty i stanowisko Związku, oraz jakich oczekuje rozwiązań dla rolnictwa w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych. Prezes Serafin wyszedł również z inicjatywą dot. ochrony rynku zbożowego przed napływem taniego zboża z Ukrainy. Inicjatywa proponuje podział kontyngentu zboża  z Ukrainy do Unii Europejskiej równomiernie na kontyngenty dla poszczególnych państw członkowskich wspólnoty. Takie rozwiązanie pozwoli ochronić polski rynek rolno-spożywczy przed zalewem tanich produktów rolno-spożywczych zza miedzy. Oczywistym jest fakt, iż bez takiego rozwiązania pierwszym rynkiem zbytu towaru z Ukrainy będzie Polska, a to może doprowadzić do poważnych problemów polskich rolników!

 

FOTORELACJA (KLIKNIJ TUTAJ)

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk