Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Prezydium KZRKiOR o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych

    W dniu 15 marca Prezydium KZRKiOR w ramach konsultacji społecznych nad projektem "Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw" realizuje wnioski i postulaty polskich rolników. Na posiedzenie w KZRKiOR Prezes Władysław Serafin zaprosił Sekretarza Stanu Pana Zbigniewa Babalskiego oraz Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych  Waldemara Humęckiego. Prezes Serafin zaprezentował opinie i stanowisko organizacji Kółek Rolniczych napływających z całego kraju. Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski wspólnie z Prezesem ANR Waldemarem Humęckim udzielili wyczerpujących informacji i wyjaśnień związanych z zapisami w projekcie ustawy. W dniu 11 stycznia 2016 roku KZRKiOR otrzymał projekt ustawy do konsultacji. W dniu 12 stycznia KZRKiOR o godz. 9.52 tekst projektu ustawy został przekazany do zaopiniowania wszystkim członkom organów statutowych drogą mailową. Prezes Władysław Serafin wraz V-ce Prezesem Wacławem Rukatem, Skarbnikiem KZRKiOR Włodzimierzem Głażewskim, oraz pracownikami Biura Zwiazku przeprowadzili szereg rozmów i konsultacji. KZRKiOR uzyskał ekspertyzę innych partnetów ze środowisk zajmujacych się sprawami gospodarowania nieruchomosciami rolnymi, uznając iż w dniu 16 i 17 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi debatuję nad ostatecznym kształetm zapisów tej ustawy. Kierownictwo KZRKiOR postanowiło zwołać na dzień 15 marca Posiedzenie Prezydium zapraszając Sekretarza Stanu oraz Prezesa ANR. Z ramienia PSL specjalnym gościem Posiedzenia Prezydium KZRKiOR był Dyrektor Biura PSL Józef Zalewski. Prezes KZRKiOR uznał, iż organizowanie protestów politycznych nie angażuje organizacji rolniczych uznając, że decyzję o udziale w proteście podejmowanę są w sposób indywidualny. Kierownictwo KZRKiOR popiera każdą formą wypowiedzi polskich rolników, w tym również prawo do protestu uznając, że dialog i rozmowa jest zawsze celem do osiągniecia skutecznych rozwiązań. W związku z posiedzeniem Sejmowej Komisji Rolnictwa w dniu 16 i 17 marca przedstawiciele KZRKiOR będą uczestniczyć w pracach składając postulaty rolników, tym samym zapraszamy wszystkich działaczy kółek rolniczych, którzy zechcą wziąć udział w pracach komisji lub nadsyłania wniosków i postualtów dotyczących  zmian w projektowanej ustawie. Kierownictwo KZRKiOR w czasie merytorycznej dyskusji przedstawiło uwagi i postulaty rolników. 

 

 

Stanowisko Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych dotyczące projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 15 marca 2016 roku. [POBIERZ]

Wywiad Prezesa KZRKiOR dla gazety DZIENNIK GAZETA PRAWNA(kliknij)

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk