Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Wiceprezes KZRKiOR Marek Świątek oraz Członek Prezydium KZRKiOR Józef Gołębiewski wzięli udział Posiedzieniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozowu Wsi dot. hodowli i chowu bydła mlecznego oraz Instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW

W dniu 22 marca w gmachu Sejmu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównymi tematami poruszanymi podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były:

1.      Przyszłość hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce oraz perspektywy rozwoju hodowli i chowu bydła mlecznego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia chowu, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność, rasy zachowawcze).

2.      Przyszłość instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wraz  z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania.

W posiedzeniu Komisji RiRW wzięli udział przedstawiciele Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Marek Świątek – Wiceprezes KZRKiOR oraz Józef Gołębiewski Członek Prezydium KZRKiOR.

Wiceprezes KZRKiOR Marek Świątek podczas Posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk