Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

XVIII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ROLNIKÓW, KÓŁEK i ORGANIZACJI ROLNICZYCH w KATOWICACH

11 czerwca br w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w obecności przedstawicieli Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowej Rady Spółdzielczej , przedstawicieli władz wojewódzkich, sejmiku śląskiego, śląskiej izby rolniczej, instytucji rolniczych odbył się XVIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych w Katowicach.

Niestety zabrakło zaproszonych przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału Regionalnego Kasy Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie w których zmieniono dyrektorów.

 Wojewódzki Zjazd uświetnił Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśle Wielkiej „WIŚLANKI’’. Po wprowadzeniu Sztandaru Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz symbolicznie sztandarów:

·         Związku R,KiOR w Jaworznie reprezentującego miejskie i gminne związki

·         Koła Gospody Wiejskich w Mszanie reprezentującego koła gospodyń wiejskich

·         Kółka Rolniczego w Bziu reprezentującego kółka rolnicze

·         Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wodzisławiu Śląskim reprezentującego spółdzielczość kółkową        

Wojewódzki Zjazd rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem ‘’ROTY’’ wprowadzając tym samym nastrój jednoczący wszystkich uczestników  Zjazdu. W Wojewódzkim  Zjeździe wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyło 117 osób.  Następnie nastąpił akt dokonania odznaczenia Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach odznaką „ZA ZASŁUGI dla SPÓŁDZIELCZOŚCI”, którą wręczył pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo śląskie Prezes Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Józef Gawlik wraz z Prezesem Krajowego Związku Władysławem Serafinem. Odznaki ‘’Za Zasługi dla Kółek Rolniczych’’ , ‘’ORDERY SERCA MATKOM WSI’’ zasłużonym rolnikom, rolniczkom, działaczom i działaczkom  w imieniu KZRKiOR w Warszawie wręczyli Prezes Władysław Serafin oraz Przew. Krajowej Rady KGW Bernadetta Niemczyk.

 Szczególnie zasłużonym dla śląskiej organizacji kółek rolniczych wręczono przyznawane tylko w naszym województwie statuetki ‘’ZŁOTY KÓŁKOWICZ’’. Po tych podziękowaniach, których nigdy nie jest za wiele za długoletnią społeczną działalność w strukturach naszej organizacji na rzecz rolników, rolnictwa oraz lokalnej społeczności przystąpiono do oceny działalności Wojewódzkiego Związku w okresie minionej 5-cio letniej działalności.

Sprawozdania za okres kadencji złożyli:

·         w imieniu Rady Wojewódzkiego Związku złożyła W-ce przew. Rady WZRKioR Katowice  P. Urszula Rusek

·         w imieniu Zarządu złożył P. Andrzej Krawczyk Prezes WZRKiOR Katowice

·         sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji złożyła P. Łucja Rduch

W dyskusji delegaci poruszali problemy aktualnej sytuacji w rolnictwie m/innymi dot. pogarszającej się opłacalności w produkcji trzody chlewnej, mleka, owoców i warzyw, trudności w pozyskiwaniu kredytów w bankach, negatywnych skutków wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, braku dobrego klimatu dla rozwoju spółdzielczości polskiej, trudności kół gospodyń wiejskich w pozyskiwaniu środków finansowych na swoją działalność. W naszym województwie wieś oprócz funkcji produkcyjnej, pełni funkcje kulturowe, zachowuje tożsamość, tradycje , chroni walory estetyczne , krajobrazowe i turystyczne. Dużą rolę pełnią tu koła gospodyń wiejskich. Głos zabierali zaproszeni goście.

 List do delegatów przesłał Wojewoda Śląski  Jarosław Wieczorek, w którym oprócz pozdrowień dla uczestników Zjazdu stwierdził, że:  „Polskie rolnictwo jest na światowym poziomie – to jedna z najlepszych naszych narodowych marek. Zawdzięczamy to Państwa codziennemu zaangażowaniu , za które należą się Wam serdeczne podziękowania”.

 

 

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującej Radzie i Zarządowi za okres minionej kadencji. W wyniku wyborów funkcję Przewodniczącego Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach powierzono P. Joachimowi Błaszczykowi rolnikowi, prezesowi Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rudzińcu, funkcję Przewodniczącej Rady Wojewódzkiej Kół Gospodyń Wiejskich P. Łucji Krutak z Miedźnej oraz Prezesa Zarządu P. Andrzejowi Krawczyk.

 Goście i delegaci życzyli aby dalej Wojewódzki Związek Rolników, Kółek Rolniczych w Katowicach tak jak do tej pory wypełniał  swoją rolę statutową mając na uwadze dobro rolników, rolnictwa i jego otoczenia oraz aby delegatki i delegaci nie zapominali o tym, że są kontynuatorami dzieła zapoczątkowanego ponad 150 lat temu przez rolnika Juliusza Kraziewicza. Bieżący rok jest rokiem jubileuszowym dla kół gospodyń wiejskich istniejących już 150 lat (powstały w 1866roku).

AKR(2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk