Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

XVIII Zjazd WZRKiOR w Krakowie

W dniu 18 marca 2016r. odbył się XVIII Zjazd Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie.

Na obrady Zjazdu przybyli delegaci wybrani na zebraniach gminnych organizacji: kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich i spółdzielni kółek rolniczych - łącznie 87 osób reprezentujących teren działania WZRKiOR w Krakowie.

W Zjeździe uczestniczyli również zaproszeni goście m.in: Władysław Serafin - Prezes KZRKiOR, Józef Gawron - Wicewojewoda Małopolski, Krystyna Janecka - Wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Bronisław Dutka - Dyrektor MODR w Karniowicach, Przemysław Noworyta - Dyrektor Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu,

Zgodnie ze statutem i regulaminem obrad z pośród delegatów wybrano prezydium Zjazdu w osobach: Przewodniczący - Michał Chwastek, Z-ca Przewodniczącego - Julia Jelonek, Sekretarz - Maria Łakoma a także komisje zjazdowe.

Delegaci na Zjazd dokonali oceny dzialalności WZRKiOR w Krakowie w mijającej kadencji 2009 - 2015 na podstawie przedłożonych sprawozdań i głosow w dyskusji.

Sprawozdania złożyli: Przewodniczący Rady - Dionizy Patoła, Prezes Zarządu Andrzej Harężlak oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lucjan Domagała.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium dla Rady i Zarządu Związku za okres od poprzedniego Zjazdu.

W trakcie dyskusji delegaci i goście Zjazdu omawiali istotne sprawy dotyczące polskiej wsi i dzialalności organizacji kółkowej w następnych latach.

Zjazd dokonał wyboru organów statutowych Związku - Członków Rady - 35 osób, Komisji Rewizyjnej - 5 osób oraz członków Zarządu.

W głosowaniu tajnym - na Przewodniczącego Rady wybrano Dionizego Patołę a na Prezesa Zarządu Andrzeja Harężlaka.

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.