Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Kancelaria Intercessio

https://drive.google.com/file/d/0Bxvp0XelmM20M3VzdlVJQmc1a3c/view?usp=sharing

INTERCESSIO

  • intercesio
     
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników jest rzeczą obowiązkową przy prowadzeniu gospodarstwa. Wiąże się ono z nader często
występującymi zdarzeniami, jakie dotykają działalności rolniczej.
 
Ubezpieczenie to chroni rolnika, który poprzez swoją działalność rolniczą doprowadził do szkody osoby trzeciej. W takim wypadku to z OC
pobierana jest kwota odszkodowania, nie generując przy tym dodatkowych dla sprawcy kosztów. Ubezpieczenie to obejmuje zdarzenia,
wynikające z:
  • rażącego niedbalstwa ubezpieczonego winy umyślnej rolnika
 
Ubezpieczeniem OC objęty jest rolnik, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie oraz osoby pracujące na gospodarstwie
ubezpieczonego. Jeśli któraś z tych osób ponosi odpowiedzialność za szkodę w związku z działalnością rolniczą, to kwota odszkodowania
pobierana jest z ubezpieczenia rolniczego.
 
Należy również wspomnieć o drugim rodzaju ubezpieczenia, jakie przysługuje osobom prowadzącym działalność rolniczą. Chodzi o
ubezpieczenie za wypadek przy pracy rolniczej, czyli zdarzenie powodowane czynnikiem zewnętrznym. Trzeba jednak pamiętać,
że musi być ono bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, czyli: zaistniało na terenie gospodarstwa w drodze z miejsca zamieszkania
do gospodarstwa, podczas wykonywania poza gospodarstwem czynności związanych z działalnością rolniczą, w drodze do miejsca
wykonywania powyższych czynności.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE http://www.kolkowyrabat.pl

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk