O Spółdzielniach

Działalność gospodarcza Jednostek Kółek Rolniczych

Podstawową jednostką działalności gospodarczej kółek rolniczych na terenie gminy są spółdzielnie kółek rolniczych (SKR), działające na podstawie ustawy „Prawo spółdzielcze”, jako wielobranżowe i wielozakładowe przedsiębiorstwa gminne. SKR powstały jako przedsiębiorstwa o oryginalnej – nie spotykanej w gospodarce narodowej – formie ustrojowej i o bardzo różnorodnej działalności. 

Spółdzielnie kółek rolniczych zaczęto tworzyć w 1973 roku w wyniku realizacji uchwały V Zjazdu Kółek Rolniczych. Zostały one powołane w celu wyodrębnienia działalności gospodarczej, a więc przedsiębiorstwa, z instytucji społecznej, jaką jest kółko rolnicze. Ich utworzenie wpłynęło na znaczny wzrost działalności gospodarczej organizacji kółkowej oraz bardziej intensywne wykorzystanie szybko rosnącego majątku usługowo-produkcyjnego. Proces tworzenia SKR przebiegał równolegle z reformą administracyjna państwa, w związku z czym przyporządkowano im rejon działania do terenu tworzonych gmin.

Celem działalności spółdzielni jest racjonalne pomnażanie i wykorzystanie majątku na rzecz członków, produkcji rolniczej i środowiska oraz podejmowanie inicjatyw sprzyjających wielofunkcyjnemu rozwojowi wsi. 
Większość spółdzielni ma za sobą ponad dwudziestoletni okres działalności. Jest to okres bardzo zróżnicowany pod względem prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania. W rezultacie procesów urynkowienia gospodarki w okresie siedmiu lat (1989 – 1998) liczba SKR zmalała o 40%. Obecnie działa w kraju około 1200 spółdzielni. Oprócz SKR samodzielną działalność gospodarczą prowadzi około 500 niespółdzielczych jednostek kółek rolniczych, tj. kółka rolnicze, kółka rolnicze wiodące, międzykółkowe bazy maszynowe i zakłady produkcji usług.

Spółdzielnie kółek rolniczych przechodzą obecnie – podobnie jak cała gospodarka – złożony proces transformacji od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Przebieg tego procesu ma istotne znaczenie, zarówno dla wsi i rolnictwa, jak i całego kompleksu gospodarki żywnościowej. SKR mają bowiem znaczący udział w systemie usług produkcyjnych dla rolnictwa, zaopatrzeniu rolnictwa w środki produkcji (paliwo, smary, części zamienne itp.) oraz w kreowaniu i wdrażaniu do praktyki postępu naukowo-technicznego, W strukturze podmiotowej usług produkcyjnych dla gospodarstw indywidualnych udział jednostek gospodarczych kółek rolniczych waha się w granicach 22-25%. SKR zapewniają tez w rejonie działania miejsca pracy dla młodzieży wiejskiej. Są więc jednym z istotnych elementów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W działalności SKR można wyróżnić dwie sfery zainteresowań:

  • usługi rolnicze – ściśle związane z rolnictwem i jego specyfiką, zdeterminowane przestrzenną organizacją działalności danej jednostki;
  • usługi pozarolnicze, handel i produkcja – jako działalności właściwe przemysłowi i rzemiosłu; ich efektywność zależy przede wszystkim od położenia względem rynków zbytu i zaopatrzenia.

SKR – mimo, że część z nich uległa likwidacji – mają nadal na rynku mocną pozycję. Większość z nich dostosowało się do wymogów gospodarki rynkowej i są one konkurencyjne pod względem cen, jakości i terminowości usług. W sferze produkcyjnej obsługi rolnictwa są również ważnym elementem ochrony rolników przed wykorzystywaniem monopolistycznej pozycji prywatnych usługowców. Najwięcej spółdzielni świadczy usługi dla rolnictwa (80%). Część natomiast prowadzi inne profile działalności, jak np.: budowa wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych, usługi remontowo-budowlane i produkcja materiałów budowlanych, wydobycie i transport wapna oraz torfu, naprawę sprzętu gospodarstwa domowego. Działalność handlowa badanych spółdzielni sprowadza się głównie do zaopatrzenia wsi w nawozy, materiały budowlane, opał, pasze, środki ochrony roślin, nasiona, części zamienne, gazy techniczne, paliwa i smary. Natomiast w ramach działalności produkcyjnej SKR wykonują konstrukcje stalowe, stolarkę okienną i drzwiową, narzędzia i urządzenia rolnicze, części zamienne do sprzętu rolniczego, wyroby betonowe. Usługi rolnicze obejmują w zasadzie kombajnowy zbiór zbóż, buraków cukrowych i ziemniaków, zbiór traw i zielonek, chemiczną ochronę roślin oraz rozsiew nawozów i wapna.

W najbliższej przyszłości SKR i pozostaje jednostki kółek rolniczych będą podejmować następujące formy działalności usługowej: różnorakie usługi świadczone według tradycyjnego modelu, usługo specjalistyczne związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, remonty maszyn i narzędzi rolniczych, produkcja i usługo remontowo-budowlane oraz inne zadania na rzecz szerszego kręgu odbiorców. 
Należy przy tym podkreślić, że nowy kształt Organizacji nadadzą jej członkowie, którym winna ona służyć w realizacji ich interesów zawodowych. 

 

Oferta

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Łaszczów
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
22-650 Łaszczów
tel/fax 084/66-11-852
Prowadzimy działalność w zakresie:
1. Usług rolniczych i transportowych
Spółdzielnia dysponuje dużym potencjałem technicznym w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych dla rolnictwa.
Na uwagę zasługuje duża efektywność wykorzystywania kombajnów zbożowych oraz dobra jakość świadczonych usług.
2. Handlu:
– nawozami
– paliwami płynnymi i węglem
– częściami zamiennymi do ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych
Spółdzielnia jest dealerem największych w kraju zakładów produkujących nawozy sztuczne. W punktach handlowych na terenie wielu gmin prowadzi sprzedaż nawozów mineralnych w pełnym asortymencie (15-20 gatunków) i w cenach fabrycznych.
Stosujemy różne formy sprzedaży, łącznie z wydłużonym terminem płatności do 9 m-cy.
Przy większych zakupach nawozów udzielamy upustów a dostawy realizujemy bezpośrednio do gospodarstw rolnych.
3. Badań technicznych samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników, przyczep i motocykli.
4. Usług diagnostycznych, wymiany opon, komputerowego wyważana kół i wulkanizacji.
5. Gospodarki komunalnej – eksploatacja urządzeń komunalnych.
Spółdzielna Usług Rolniczych Zbąszyń
Spółdzielna Usług Rolniczych
64-360 Zbąszyń, ul. Przysiółki 6
tel. (68) 384-64-11, tel/fax (68)384-62-01
Zakład Usług Warsztatowych
Stacja Kontroli Pojazdów
Przeglądy techniczne:
– pojazdów samochodowych o DMC do 3.5t
– pojazdów samochodowych o DMC powyżej 3.5t
– autobusów
– przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi każdego typu
– pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
– motocykle i motorowery
Ci1gniki rolnicze.
Pojazdy sprawdzane indywidualnie.
Pojazdy wyposażone w instalacje gazowe.
Dział diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych
– naprawy główne i bieżące pojazdów samochodowych
– diagnostyka komputerowa oraz regulacja silników (układy wtryskowe ZI)
– diagnostyka komputerowa układu zawieszenia oraz hamulcowego
– geometria kół
– naprawa instalacji elektrycznej
– obsługa okresowa (bezpłatna wymiana oleju)
SUR Ząbszyń dysponuje szeroką gamę części samochodowych firm
zachodnich.
Dział naprawy wózków widłowych wszystkich typów
– naprawy główne i bieżące silników spalinowych i elektrycznych – naprawa i renowacja elementów nośnych i dźwigowych.
Dział spawalniczo-ślusarski
– wykonywanie konstrukcji metalowych o różnych parametrach, podlegających obróbce ślusarskiej: spawaniu, toczeniu frezowaniu z zachowaniem wymagań atestowanych – produkcja maszyn do zbioru i przetwórstwa wikliny
SUR Ząbszyń dysponuje bazę transportową zabezpieczającą dostawę towarów i usług do miejsca przeznaczenia.
Zakład Handlowy
Zakład Handlowy Oferuje:
Sprzedaż i serwis gwarancyjny MASZYN ROLNICZYCH „FAMROL”-Słupsk
– prasy
– siewniki
-kosiarki rotacyjne
OPRYSKIWACZE – „PLIMET” Wrocław,
CIĄGNIKI „ZETOR”
CZĘŚCI ZAMIENNE I EKSPLOATACYJNE DO:
– samochodów ciągników, kombajnów, maszyn i urządzeń rolniczych
– łożyska, uszczelniacze, śruby, nakrętki itp.
– środki ochrony roślin
– sznurek, worki polipropylonowe
NAWOZY
– płynny RSM
– potasowe
– fosforowe
– wieloskładnikowe
– azotowe
PASZE I KONCENTRATY
– koncentraty paszowe dla trzody chlewnej
– śruta sojowa
– materiały budowlane
– cement, wapno
– paliwa, olej opalowy
Zakład Usługowo Produkcyjny
Kopalnia Kredy Jeziornej i Torfu w Ząbszyniu eksploatuje kredę jeziorną oraz torf od 1988r.
Kreda jeziorna jest dobrym nawozem odkwaszającym glebę, zapobiega wzrastaniu niektórych odmian chwastów oraz odkaża zanieczyszczoną strukturę gleby. Torf rolniczy niski o odczycie ok. pH 6.8 jest przydatny w ogrodnictwie do upraw warzyw, kwiatów i pieczarek.
Wykonujemy usługi sprzętem budowlanym w zakresie kanalizacji sanitarnych i burzowych oraz roboty drogowe.
Spółdzielnia oferuje art. ogrodnicze workowane oraz luzem: – nawóz wapniowo magnezowy
– podłoże torfowe
– korę drzew iglastych do uprawy kwiatów, warzyw, iglaków oraz traw
Oferujemy wykonywanie następujących prac warsztatowych:
– remonty ciągników rolniczych
– sprzętu rolniczego
– serwisu ciągników „ZETOR”
Sprzedaż betonu towarowego z atestem.
Produkcja wyrobów z wikliny
Spółdzielnia jako producent wyrobów z wikliny zielonej oraz okorowanej wykonuje między innymi:
– meble wiklinowe
– kwietniki
– kosze miastowe
– wyposażenie placów zabaw
– kosze na bieliznę
– wyposażenie sklepów
– inne wyroby według zamówień
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Bądkowo
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Piekarska 6
87-704 Bądkowo
tel. 054 27 24 049
Usługi mechanizacyjne dla rolnictwa
Produkcja: – rusztowania warszawskie – ściany boczne i nadstawy do przyczep i rozrzutników obornika – konstrukcje według zamówień
Stacja kontroli pojazdów
Stacja kontroli opryskiwaczy – atestacja i naprawa opryskiwaczy
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
22-650 Łaszczów
tel/fax 084/66-11-852
Prowadzimy działalność w zakresie:
1. Usług rolniczych i transportowych
Spółdzielnia dysponuje dużym potencjałem technicznym w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych dla rolnictwa.
Na uwagę zasługuje duża efektywność wykorzystywania kombajnów zbożowych oraz dobra jakość świadczonych usług.
2. Handlu:
– nawozami
– paliwami płynnymi i węglem
– częściami zamiennymi do ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych
Spółdzielnia jest dealerem największych w kraju zakładów produkujących nawozy sztuczne. W punktach handlowych na terenie wielu gmin prowadzi sprzedaż nawozów mineralnych w pełnym asortymencie (15-20 gatunków) i w cenach fabrycznych.
Stosujemy różne formy sprzedaży, łącznie z wydłużonym terminem płatności do 9 m-cy.
Przy większych zakupach nawozów udzielamy upustów a dostawy realizujemy bezpośrednio do gospodarstw rolnych.
3. Badań technicznych samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników, przyczep i motocykli.
4. Usług diagnostycznych, wymiany opon, komputerowego wyważana kół i wulkanizacji.
5. Gospodarki komunalnej – eksploatacja urządzeń komunalnych.
Spółdzielnia Usług Rolniczych Czermin
Spółdzielnia Usług Rolniczych
39-304 Czermin k/Mielca
tel/fax (017) 5843595
tel (017) 5843581
Produkuje auto karmniki do żywienia trzody chlewnej paszami sypkimi.
DPS-1 1 segmentowy 10-12 sztuk trzody
DPS-1D 2 segmentowy dwustronny (1+1) 15-20 sztuk trzody
DPS-2 2 segmentowy 15-20 sztuk trzody
DPS-2D 4 segmentowy (2+2) 30-40 sztuk trzody
DPS-3 3 segmentowy 25-30 sztuk trzody
DPS-3D 6 segmentowy dwustronny (3+3) 50-60 sztuk trzody
DPSO dla prosiąt (miot)
DPSW dla warchlaków w każdym typie jak wyżej
do żywienia papkowego (z wodą)
DPS-1M 1 segmentowy 10-12 sztuk trzody
DPS-1MD 2 segmentowy dwustronny (1+1) 15-20 sztuk trzody
DPS-2M 2 segmentowy 15-20 sztuk trzody
DPS-2MD 4 segmentowy dwustronny (2+2) 30-40 sztuk trzody
DPS-3M 3 segmentowy 25-30 sztuk trzody
DPS-3MD 6 segmentowy dwustronny (3+3) 50-60 sztuk trzody
DPS-1M dla macior
DPSW dla warchlaków w każdym typie jak wyżej
poidła miskowe żeliwne dla tuczników
Zalety Użytkowe
– skrócony okres tuczu
– oszczędność paszy do 20%
– zmniejszona pracochłonność
– bezstresowe karmienie
Dozowniki wykonane są ze sztucznego tworzywa i stali nierdzewnej. Odporne na uderzenia, temperaturę, wilgoć, kwasy, amoniak.
Ponadto oferujemy:
– poidła miseczkowe dla tuczników
– poidła miseczkowe ze zbiornikiem dla prosiąt
– poidła smoczkowe
– zraszacze
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Haczów
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
36-213 Haczów
(013) 439 10 29, 439 10 22 w godz. 7-15 (013) 431 64 47 po godz. 17
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Haczowie woj. podkarpackie poleca państwu bardzo trwałe i estetyczne żeliwne meble ogrodowo – parkowe.
Meble produkowane są z kunsztownie wykonanych odlewów żeliwnych połączonych listwami z drewna iglastego lub na życzenie odbiorcy z drewna liściastego. Kolorystyka elementów żeliwnych oraz drewna, długośc ławek lub całego zestawu wykonywane są zgodnie z wymaganiami klienta. Zestaw ogrodowy uzupełniony żeliwną lampą elektryczną oraz żeliwnym grillem stanowi bardzo efektowne i bogate wyposażenie altany, działki ogrodu przydomowego itp.
Lampy praz zestawy w różnych kombinacjach, pojedyncze ławki, krzesła znakomicie nadają się do barów, kawiarni, poczekalni, szatni, na skwery i do parków.
Jesteśmy również producentami szczęk hamulcowych do przyczep i maszyn rolniczych oraz bagażników aluminiowo – żyłkowych do autobusów.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Agromech Łubianka
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Agromech
87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 647-80-71, 678-81-59, fax (056) 678-86-81
www.agromech.com.pl
Oferuje:
– wózki taczkowe
– wózki specjalizowane
– wózki platformowe na ogumieniu pneumatycznym
– wózki platformowe na ogumieniu pełnym
– wózki gospodarcze
– wózki na indywidualne zamówienie
– zespoły jezdne
– ogumienie
– koła