WEZWANIE DO ZANIECHANIA ŁAMANIA PRAWA

WEZWANIE DO ZANIECHANIA ŁAMANIA PRAWA

Przesyłamy Panu PREMIEROWI RP,  PREZYDENTOWI RP I właściwym osobom w państwie dokumenty o niecnych uczynkach Polskiego Ministra Rolnictwa, wobec rdzennej polskiej organizacji Kółek Rolniczych i KGW. Oczekujemy stanowiska  adresatów. W imieniu KZRKIOR PREZES...
Zmarł Jan Słowik Prezes SKR w Haczowie †

Zmarł Jan Słowik Prezes SKR w Haczowie †

ZMARŁ ODDANY DZIAŁACZ KÓŁEK ROLNICZYCH I SPÓŁDZIELCZOŚCI JAN SŁOWIK NIE ŻYJE † PREZES SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W HACZOWIE POGRZEB ODBEDZIE SIĘ NA CMENTARZU W m. ISKRZYNIA, MSZA W KAPLICY CMENTARNEJ 19 STYCZNIA 2019R. O GODZ. 14 ŁĄCZYMY SIĘ W BÓLU Z...