Przesyłamy Panu PREMIEROWI RP,  PREZYDENTOWI RP I właściwym osobom w państwie dokumenty o niecnych uczynkach

Polskiego Ministra Rolnictwa, wobec rdzennej polskiej organizacji Kółek Rolniczych i KGW. Oczekujemy stanowiska  adresatów.

W imieniu KZRKIOR

PREZES KZRKIOR

Władysław SERAFIN

Pobierz:

PIERWSZE WEZWANIE MRIRW

WEZWANIE OSTATECZNE MRIRW

WEZWANIE ARiMR

WNIOSEK DO PREZYDENTA RP

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA PRZEZ KANCELARIĘ PREZESA RADY MINISTRÓW