GUS: Dochód gospodarstw z 1 ha przeliczeniowego bardzo spadł

GUS: Dochód gospodarstw z 1 ha przeliczeniowego bardzo spadł

GUS podał wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2018 rok. Jest on aż o 684 złote niższy niż rok wcześniej. To zapewne efekt suszy oraz dramatycznie niskich cen skupu świń. Na ile GUS wyliczył dochód z 1...
WEZWANIE DO ZANIECHANIA ŁAMANIA PRAWA

WEZWANIE DO ZANIECHANIA ŁAMANIA PRAWA

Przesyłamy Panu PREMIEROWI RP,  PREZYDENTOWI RP I właściwym osobom w państwie dokumenty o niecnych uczynkach Polskiego Ministra Rolnictwa, wobec rdzennej polskiej organizacji Kółek Rolniczych i KGW. Oczekujemy stanowiska  adresatów. W imieniu KZRKIOR PREZES...