ZMARŁ ODDANY DZIAŁACZ KÓŁEK ROLNICZYCH I SPÓŁDZIELCZOŚCI

JAN SŁOWIK NIE ŻYJE †

PREZES SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W HACZOWIE

POGRZEB ODBEDZIE SIĘ NA CMENTARZU W m. ISKRZYNIA, MSZA W KAPLICY CMENTARNEJ 19 STYCZNIA 2019R. O GODZ. 14

ŁĄCZYMY SIĘ W BÓLU Z RODZINA I NAJBLIŻSZYMI

KRAJOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

W IMIENIU ZWIĄZKU

PREZES WŁADYSŁAW SERAFIN

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY RELACJE Z UROCZYSTOŚCI 40-LECIA SKR HACZÓW

TO CHARAKTERYZUJE ŻYCIOWY DOROBEK JANKA SŁOWIKA.

Jubileusz 40-lecia SKR Haczów

W dniu 19.12.2015 w Haczowie odbyła się Jubileuszowa uroczystość 40-lecia działalności miejscowej Spółdzielni Kółek Rolniczych.

W uroczystości udział wzięli:

•   Władysław Serafin Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych w Warszawie
•       Adam Daszkowski Dyrektor Generalny KZRKiOR w Warszawie
•       Irena Soboń Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Krośnie z/s w Jaśle członek Zarządu KZRKiOR
•       Bronisław Maślany członek Zarządu KZRKiOR, Przewodniczący Rady Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle
•       Aleksandra Ekiert członek Rady RZRKiOR
•       Kazimierz Konieczny członek Komisji Rewizyjnej RZRKiOR
•       Kazimierz Kielar członek Komisji Rewizyjnej RZRKiOR
•       Roman Piłat prezes Zarządu RZRKiOR
•       Jan Słowik prezes Zarządu SKR Haczów
•       Czesław Kędra przewodniczący Rady Nadzorczej SKR Haczów
•       Radni gminy i powiatu, wójt gminy Stanisław Jakiel
•       Z-c dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR w Rzeszowie Marek Owsiany
•       Dyrektor PBS
•       Prezes GS Sch
•       Prezes Zarządu SKR Dydnia Florian Hocyk
•       Sołtysi z gminy Haczów
•       Pracownicy SKR
•       OSP i media

Uroczystość jubileuszową rozpoczęto w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie gdzie koncelebrowana była msza św. której przewodniczył ks. Prałat Kazimierz Kaczor a homilię nawiązującą do historii ruchu spółdzielczego wygłosił ks. Dziekan Adam Zaremba proboszcz parafii. Po mszy św. uczestnicy z pocztem sztandarowym SKR Haczów przemaszerowali do miejscowej remizy OSP, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Ks. Kazimierz Kaczor wprowadził nastrój wigilijny poprzez odczytanie ewangelii wg św. Łukasza i poświęcenia opłatków, którymi uczestnicy składając sobie życzenia tradycyjnie łamali się. Po wysłuchaniu hymnu narodowego Kazimierz Konieczny przewodniczący uroczystości powitał Gości, pracowników SKR, delegacje z KGW i KR z gminy Haczów. Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonych odznakami resortowymi i dyplomami honorowymi. Akt dekoracji prowadził Roman Piłat. Odznaki, medale i dyplomy wręczał Władysław Serafin w asyście Ireny Soboń i Bronisława Maślanego.

Odznaczono:
•       odznaką zbiorową Za Zasługi Dla Kółek Rolniczych – sztandar SKR Haczów
•       Order Serca Matkom Wsi – 17 kobiet
•       Za Zasługi Dla Kółek Rolniczych – 7 osób
•       Jubileuszowy Medal 150 lecia Kółek Rolniczych – 16 osób
•       Dyplomy Honorowe z KZRKiOR otrzymali: Jan Słowik, Kazimierz

Konieczny i Aleksandra Ekiert List gratulacyjny od Rady i Zarządu RZRKiOR na ręce Jana Słowika prezesa SKR wręczyli Irena Soboń i Bronisław Maślany. Dyplomy okolicznościowe 40-lecia SKR w Haczowie wręczali Jan Słowik, Kazimierz Konieczny i Czesław Kędra. Wszyscy uczestnicy otrzymali jubileuszowy biuletyn 40-lecia SKR Haczów. Referat okolicznościowy wygłosił Jan Słowik. Wystąpili również zaproszeni Gosie: m.in. Władysław Serafin, Roman Piłat, Stanisław Jakiel, Marek Owsiany, przedstawiciel starostwa w Brzozowie, przedstawiciele PDS Haczów. PODR Brzozów, OSP, GS SCh. W części artystycznej wystąpił zespól Haczowianie pod kierownictwem Aleksandry Ekiert. Jan Słowik podziękował za wyróżnienia i udział oraz przygotowanie części kulinarnej uroczystości miejscowemu KGW w Haczowie. Po odśpiewaniu Roty uczestnicy skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez KGW.