GUS podał wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2018 rok. Jest on aż o 684 złote niższy niż rok wcześniej. To zapewne efekt suszy oraz dramatycznie niskich cen skupu świń.

Na ile GUS wyliczył dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2018 rok? 

W poniedziałek 23 września 2019 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. 

GUS wyliczył, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 roku 2715  złotych. Jest on aż o 684 złote niższy niż w 2017 roku, kiedy wyniósł niemal 3400 złotych. 

 Susza oraz niskie ceny trzody chlewnej mają wpływ na obniżenie dochodu

Tak znaczne obniżenie dochodu z 1 ha przeliczeniowego ma zapewne związek z suszą 2018 roku, która dotknęła znaczną część kraju. W wyniku suszy znacznie spadły plony zbóż, ziemniaków, buraków czy warzyw. Z kolei ceny choć nieco wzrosły, to nie zrekompensowały strat poniesionych rolników. Również pomoc suszowa pokryła tylko niewielką część straty poniesionych przez rolników w wyniku suszy z 2018 roku. 

Również produkcja zwierzęca przynosiła mniejszy dochód niż w 2017 roku. Średnie ceny skupu mleka w 2018 rok oscylowały między 1,30 a 1,40 złotego, podczas gdy w drugiej połowie 2017 roku była powyżej 1,40, a w listopadzie i grudniu 2017 była nawet powyżej 1,50 złotego. 

Na pewno ogromny wpływ na obniżenie dochodu z 1 ha przeliczeniowego miał dramatycznie niskie ceny skupu trzody chlewnej. W niektórych skupach było to nawet poniżej 4 złoty za kg. 

 

Jak zmieniała się wysokość dochodu gospodarstw z 1 ha przeliczeniowego w ostatnich latach? 

Przeciętny dochód w gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego był zdecydowanie najwyższy za 2017 roku i wynosił 3399 złotego. Z kolei najniższy był za 2015 roku, kiedy to dochód gospodarstw indywidulanych z 1 ha przeliczeniowego GUS wyliczył na 1975 złotych. 

Oto jak kształtował się przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w poszczególnych latach

  • za 2018 rok – dochód z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 2715 złote;
  • za 2017 rok – dochód z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 3399 złote
  • za 2016 rok – dochód z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 2577 złote
  • za 2015 rok – dochód z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 1975 złote;
  • za 2014 rok – dochód z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 2506 złote
  • za 2013 rok – dochód z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 2869 złote.

Jak zmieniała się wysokość dochodu gospodarstw z 1 ha przeliczeniowego w ostatnich latach?  

Jak GUS oblicza dochód z 1 ha przeliczeniowego?

Główny Urząd Statystyczny obliczą dochód z 1 ha przeliczeniowego do dyspozycji rolnika w dość skomplikowany sposób.
Najpierw obliczana jest tzw. wartość dodaną brutto, czyli sumę rolniczej produkcji globalnej i uzupełniającej płatności obszarowej pomniejszonej o tzw. zużycie pośrednie, czyli zużycie wyrobów i usług na cele bieżącej produkcji rolniczej.
Warto zaznaczyć, że na globalną produkcję roślinną składają się nie tylko płody rolne jak zboże czy rzepak, ale również zielona masa na przyoranie, jak również przychody z produktów ubocznych uzyskiwanych przy uprawie roślinnej czyli słomy, liści buraków itp. Do produkcji rolniczej zaliczana jest również produkcja zwierzęca, czyli produkcja żywca rzeźnego (świnie, bydło, owce itd.), jak również nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (np. mleko) oraz przyrost pogłowia zwierząt gospodarskich. 

Następnie do wartości dodanej brutto GUS dodaje jeszcze Jednolitą Płatność Obszarową, inne przychody związane z produkcją rolniczą i pomniejsza o obciążenia podatkowe i inne zobowiązania finansowe. W ten sposób określa się dochód rolnika z 1 ha przeliczeniowego. 

 

Do czego wykorzystywane są dane o dochodzie z 1 ha przeliczeniowego?

Od wysokości dochodu gospodarstwa z 1 hektara przeliczeniowego zależy m.in możliwość otrzymania pomocy społecznej, ubiegania się o stypendium socjalne przez studentów będących dziećmi.  

 (źródło: tygodnik-rolniczy.pl)

autor: Paweł Mikos