W dniu 26.09.2019 (czwartek) o godzinie 12:00 w sali nr 147 (I piętro) przy ul. Batorego 16 w Warszawie odbędzie się Konferencja Prasowa. 

T E M A T   K O N F E R E N C J I

 WYBORY DO IZB ROLNICZYCH VI KADENCJI 2019 –

FAŁSZERSTWA PREZESA KRIR I MINISTRA ROLNICTWA

 CZY MINISTER RZĄDU PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI J.K. ARDANOWSKI WSPÓLNIE Z WOJEWODAMI FAŁSZUJĄ WYBORY DO IZB ROLNICZYCH???

 ROLNICY PŁACĄ SKŁADKI, A ARDANOWSKI I SZMULEWICZ ZABRALI IM PRAWA WYBORCZE?!!!

 Szmulewicz – Prezes KRIR i Ardanowski – Min. Rol. ustawili listy wyborcze?!!!

Ponad 4 mln Członków Izb Rolniczych opłacających składki członkowskie w Izbach Rolniczych, zostało pozbawionych praw wyborczych!?

 W POLSCE JEST 2477 GMIN STANOWIĄCYCH OKRĘGI WYBORCZE DO IZB ROLNICZYCH –

W 1878 OKRĘGACH WYBORCZYCH WYBORY DO IZB ROLNICZYCH NIE ODBYŁY SIĘ

 W wyborach do izb rolniczych 28 lipca 2019 r. z ponad 5 milionów uprawnionych, tylko 65.048 rolników wzięło udział W WYBORACH

WŁADZE KRIR FAŁSZUJĄ TAKŻE WYNIKI WYBORÓW! PODAJĄ FREKWENCJĘ 5,78%, A RZECZYWISTA FREKWENCJA TO OK. 1 %.

IZBY ROLNICZE NIE MAJĄ MANDATU DO REPREZENTOWANIA ROLNIKÓW!

 ,,…ZA TWORZENIE NIERZETELNYCH LIST WYBORCZYCH KODEKS KARNY PRZEWIDUJE W ART.248 UST.1,2 I 3 … KARĘ POZBAWIENIA WOLNOLŚCI DO LAT 3….”

 

CZY, SZMULEWICZ I ARDANOWSKI NARAZILI NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ PONAD 2000 WÓJTÓW/BURMISTRZÓW/PREZYDENTÓW   GMIN/MIAST.?

CZY, 16 WOJEWODOM POSTAWIONY MOŻE BYĆ ZARZUT WSPÓŁSPRAWSTWA  I  ŚWIADOMY UDZIAŁ W MOŻLIWYM PRZESTĘPSTWIE WYBORCZYM.???

  

 

KZRKIOR ZWRÓCIŁ SIĘ DO WÓJTÓW GMIN I  BURMISTRZÓW/PREZYDENTÓW PONAD 200 GMIN I MIAST ORAZ DO WSZYSTKICH WOJEWODÓW O UDZIELENIE ODPOWIEDZI JAK I NA JAKIEJ PODSTAWIE SPORZADZANO LISTY WYBORCZE W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH W LIPCU 2019R.

        ODPOWIEDZI JAKIE UZYSKAŁ ZWIĄZEK JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄ, ŻE SAMORZĄDY ZASTOSOWAŁY ZASADY ORDYNACJI WYBORCZEJ, OKREŚLONE W PRYWATNEJ KORESPONDENCJI USTALONEJ MIĘDZY PREZESEM KRIR, A MINISTREM ROLNICTWA.

 DOKUMENTY JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄ, ŻE UCHWAŁA NR 1 RADY KRAJOWEJ KRIR Z 25 LUTEGO 2019 R. JEST PRAWIDŁOWA, CZY SFAŁSZOWALI JĄ MINISTER ROLNICTWA J.K. ARDANOWSKI W POROZUMIENIU Z PREZESEM KRIR W. SZMULEWICZEM.???

 

W trakcie konferencji prasowej zostaną przedstawione nieprawidłowości w wyborach do izb rolniczych oraz DOWODY na fałszowanie list wyborczych.

 

CZĘŚĆ GMIN NIE PODDAŁA SIĘ MANIPULACJOM PANA SZULEWICZA I ARDANOWSKIEGO I SPORZADZIŁA SPISY WYBORCÓW ZGODNIE Z  POLECENIEM ART. 28 UST.2 I 3 USTAWY O IZBACH ROLNICZYCH NP. MIASTO /GMINA W BIAŁEJ PISKIEJ ( PODLASKIE).

 

JAKI INTERES MIAŁ MAREK SAWICKI (PSL) UNIEMOŻLIWIAJĄC ODBYCIE KONFERENCJI O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH PRZEZ PRZEW. KOM. SEJMOWEJ JAROSŁAWA SACHAJKO  (KUKICH’15)? – W TLE WIELOMILIONOWE NADUŻYCIA ZARZĄDU KRIR ( DOTACJE PAŃSTWE)-BYŁY  MINISTER KRYJE TE NADUŻYCIA. Z LAT 2010-2015, A OBECNY MINISTER ARDANOWSKI ZA LATA 2016-2019

 

PREZES KRIR WIKTOR SZMULEWICZ WSPÓLNIE Z ZARZĄDEM KRIR, WYPŁACAJĄ SOBIE  NIEZGODNIE Z PRAWEM (KRADNĄ),PONAD 50 TYS. ZŁOTYCH ROCZNIE JAKO DIETY Z DOTACJI DO COPA-COGECA, OD 10 LAT. Powinni zwrócić do budżetu państwa ponad 1 milion zł.

 JEŻELI STOSOWANIE ART.17a ,,ustawy o podatku rolnym” z 2003 r. w odniesieniu do członkostwa w IZBACH ROLNICZYCH jest zasadne to : IZBY ROLNICZE MUSZĄ ZWRÓCIĆ GMINOM/MIASTOM, PONAD 300 MILIONÓW ZŁOTYCH! 

NIENALEŻNIE POBRANEGO PODATKU ROLNEGO Z GMIN/MIAST W LATACH 2003-2019., od płatników podatku rolnego, posiadaczy gruntów rolnych o pow. do 1 ha przeliczeniowego.

 

Powyższe tematy są udokumentowane i zostaną przedstawione podczas Konferencji Prasowej.

 

                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                           Biuro Prasowe KZRKiOR

Tel. kont. 605988088