Na wniosek Prezydium KZRKIOR i na ZAPROSZENIE Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 08.08.2019r odbyło się spotkanie przedstawicieli KZRKIOR z Panem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i przedstawicielami Departamentów, w gmachu MR i RW.

Tematami spotkania były;

  1. Susza w rolnictwie i pomoc udzielana rolnikom i producentom.
  2. Aktualne prace  Ministerstwa w sprawach wsi i rolnictwa
  3. Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich
  4. Legalność i prawomocność przeprowadzonych wyborów do IZB ROLNICZYCH
  5. Współpraca KZRKIOR z Ministrem i Ministerstwem R i RW.
  6. Członkostwo KZRKIOR w COPA i COGECA
  7. Nadużycia finansowe w KRIR.

Spotkanie przebiegło w nad wyraz spokojnej i miłej atmosferze. Pan Minister J.K. Ardanowski omówił i przedstawił działania Ministerstwa w  związku z klęską suszy i innymi zdarzeniami w rolnictwie.

Odpowiedział na nasze uwagi i wątpliwości w sprawie ustawy o KGW.

Pozostaliśmy każdy przy swoich zdaniach. Przełomu nie ma.

Jeżeli chodzi o nadużycia w KRIR, Minister polecił Dyrektorom pilne wyjaśnienie zgłoszonych spraw i przedłożenie wniosków. W sprawach członkostwa KZRKIOR w COPA i COGECA podejmie kroki aby doprowadzić do zgody wszystkich organizacji, tym bardziej , że państwo finansuje w 99% koszty tej przynależności..

 Zarówno Pan Minister J.K. Ardanowski jak i Prezes KZRKIOR Władysław Serafin wspólnie zadeklarowali wolę współpracy, aby bieżące sprawy i problemy rozwiązywać w bezpośrednim kontakcie z Departamentami Ministerstwa.

Pan Minister zapowiedział cykliczne spotkania z Kierownictwem KZRKIOR według potrzeb nie rzadziej niż co 2 miesiące.

                                                            BIURO PRASOWE KZRKIOR