W środę 02 października 2019r, Prezes KZRKIOIR w serafin wziął udział w Posiedzeniu Powiatowej Rady KGW w Kłobucku.

W powiecie Kłobuckim rodzinnym powiecie Prezesa KZRKIOR w. SERAFINA, działa jedna z najprężniejszych w kraju Rad Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Na terenie powiatu Kłobuckiego działa od kilkudziesięciu lat 56 KGW. W 9 Gminach.

Mimo presji aparatu państwowego zatrudnianego w ARiMR, i  opłacanego w sposób przestępczy z pieniędzy budżetu państwa, w Powiecie Kłobuckim tylko 4 Koła KGW dały się ,,upaństwowić” za 3 tys. zł.

Przypominamy!!!. KGW zarejestrowane w ARiMR, są mikroprzedsiębiorstwami i nie mogą uzyskiwać w3sparcia finansowego od samorządu gminy i powiatu. Ich status prawny w gminie jest taki sam jak, fryzjera, sklepikarza, handlarza, straganiarza-NIE może kontynuować dotychczasowej tradycji KGW z tej miejscowości, gdyż nie jest następcą prawnym dotychczasowego Koła KGW.

Wszystkie KGW, które przeszły do ARiMR bez przeprowadzonej procedury prawnej, czyli LIKWIDACJI nie są legalnymi Kołami KGW i nie mogły otrzymywać środków wsparcia finansowego. Koła te, nie mogą powoływać się na dotychczasowy dorobek i tradycję, gdyż NIE są kontynuatorem prawnym dotychczasowego Koła KGW.

KZRKIOR będzie domagał się aby zwróciły niezgodnie z prawem pobrane środki i przeprowadziły proces likwidacji Koła KGW, czyli formalnego rozwiązania Koła KGW i dopiero te kobiety mogą sobie tworzyć nowe Koła KGW.

O tych  sprawach debatowała też Rada Powiatowa KGW w Kłobucku.

Rada Powiatowa omawiała przygotowania do ,,Gali Dziennika Zachodniego”, gdzie Kła KGW będą przygotowywać dla ponad 300 gości poczęstunek.

Rada Powiatowa omówiła też, przygotowania do prezentacji ,,Stołów Wigilijnych” w 2019r, oraz sprawy organizacyjne.