Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Członkowie Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich,
Rolnicy i mieszkańcy polskiej wsi!

Chrystus zmartwychwstał,
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.
Alleluja, Alleluja zmartwychwstał Pan!
Zdrowych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego.

Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych