W dniu 7 czerwca 2020 r. w wieku 73 lat zmarł Józef Gruszka, poseł na Sejm Polskiego Stronnictwa Ludowego i wieloletni działacz Kółek Rolniczych, członek Zarządu i Prezydium Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Józef Gruszka urodził się 16 marca 1947 r. w Kwiatkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Od najmłodszych lat zaangażował się w działalność społeczną na rzecz swojej miejscowości i środowiska rolniczego. Aktywnie działał w Kółkach Rolniczych, Ochotniczej Straży Pożarnej, ruchu ludowym, spółdzielczości wiejskiej oraz samorządzie gminnym i wojewódzkim.

W 1972 r. wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Po transformacji był prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kaliszu. W 1993 r. zdobył mandat poselski z listy PSL w okręgu kaliskim. Ten wyborczy sukces powtórzył w 1997 i 2001 r. W sejmie pracował w Komisji Finansów Publicznych przez trzy kadencje, a w czwartej kadencji dodatkowo był członkiem Komisji do spraw Służb Specjalnych. Był także radnym sejmiku wielkopolskiego i jego przewodniczącym do 2001 r.

Józef Gruszka bardzo aktywnie działał w Kółkach Rolniczych. Przez wiele lat zasiadał w Zarządzie oraz Prezydium Związku. Jego zaangażowanie w rozwój środowiska wiejskiego były przykładem dla wielu młodych ludzi.

Zawsze gotowy do pomocy, rozważny, spokojny, potrafiący wysłuchać argumentów drugiej strony. Człowiek skromny, oszczędny w słowach ale wielki w działaniach na rzecz środowiska rolniczego, inicjator wielu przedsięwzięć na rzecz integracji społeczeństwa.

Pomimo licznych obowiązków wynikających z działalności społecznej oraz sprawowania mandatu posła na sejm, zawsze utożsamiał się ze środowiskiem, gdzie mieszkał i prowadził własne gospodarstwo rolne.

Odeszła od nas osoba niezwykle życzliwa i jak mało kto rozumiejąca problemy mieszkańców wsi i środowiska wiejskiego. Straciliśmy Kolegę, który przez swoje całe życie walczył o dobro i lepsze życie nas wszystkich, a ostatnie 15 lat przyszło mu walczyć z tragicznymi skutkami udaru mózgu.

W imieniu Kolegów i Koleżanek z Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich żegnamy naszego Kolegę i łączymy się w żalu z najbliższą rodziną.

Drogi Józefie dziękujemy Ci za wszystko dobro , które od Ciebie otrzymaliśmy.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 10 czerwca o godzinie 11:00 w Kościele Parafialnym w Ociążu (pow. Ostrów Wlkp.).