Zmarł wieloletni Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu – Kazimierz  Ludwiczak. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w miejscowości Rajsko k. Kalisza w dniu 11 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00.

,Kazimierz Ludwiczak urodził się 05 kwietnia 1951 roku w Kalinowej. Po ukończeniu Technikum Samochodowego w Kaliszu rozpoczął studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, którą ukończył w 1976 roku i  od tego momentu związał się z Organizacją Kółek Rolniczych, rozpoczynając pracę zawodową w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczytnikach. Od 1982 roku natomiast rozpoczął pracę zawodową w Wojewódzkim Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych ( później Regionalnym Związku) w Kaliszu, pełniąc funkcje Wiceprezesa a następnie Prezesa tejże Organizacji do 2020 roku. Nieprzerwanie przez 38 lat szefował organizacji Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Południowej Wielkopolski. To wraz z rolnikami naszego terenu zrzeszonymi w organizacji pokonywał bariery przekształceń zachodzących na polskiej wsi w latach 90-tych, jak i po wejściu do Unii Europejskiej. Zawsze zaangażowany, pełen optymizmu wraz z współpracownikami starał się  pomagać kółkom rolniczym, kołom gospodyń wiejskich a także spółdzielniom rolniczym w znalezieniu własnej drogi. Był organizatorem setek spotkań , szkoleń, seminariów po to aby nasi członkowie zawsze posiadali aktualną wiedze nie tylko w rolnictwie ale także z zakresu rozwiązań społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych itp.  Ponadto był inicjatorem wielu wyjazdów integracyjnych dla członków kółek i  kół gospodyń, na których poznawano nie tylko piękno naszego kraju ale także spotykano się z członkami organizacji w innych regionach kraju, dyskutowano na aktualne tematy nurtujące nasze organizacje.

Kazimierz Ludwiczak jako Prezes bardzo mocno wspierał przez te wszystkie lata swojej pracy zawodowej, wszelkie inicjatywy związane z kulturą, folklorem i tradycją naszego regionu. Starał się osobiście uczestniczyć w przedsięwzięciach kulturalnych, konkursach folklorystycznych, targach, pokazach, jubileuszach itp.  To jego zaangażowanie spowodowało, iż dzisiaj na terenie Południowej Wielkopolski nadal  aktywnie działają setki Kół Gospodyń Wiejskich, Kółek Rolniczych, Spółdzielni Kółek Rolniczych.

O tym ,iż biska mu była także działalność społeczna może świadczyć fakt, że bardzo aktywnie włączył się w tworzenie izb rolniczych, zostając członkiem Kaliskie Izby Rolniczej a następnie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Nie obca była mu także działalność samorządowa, ponieważ pełnił także funkcje radnego. Jednak dla Kazimierza Ludwiczaka, to Regionalny Związek Rolników, Kółek  i Organizacji Rolniczych  przy ulicy Sukienniczej  w Kaliszu, przez te wszystkie lata pracy zawodowej stał się  „drugim domem”, w którym realizował swoje powołanie i pasje społecznikowską. Jeszcze miał tak wiele planów na najbliższe miesiące, czekały na niego zadania, spotkania lecz niestety dziś już będzie realizował je po drugiej stronie życia.

Spoczywaj w pokoju.