Edward Gnat był wybitnym i zasłużonym działaczem Organizacji Kółek Rolniczych. Naszej organizacji poświęcił całe swoje dorosłe życie. Od 1976 r. Przewodniczący Rady Wojewódzkiego, a następnie Rejonowego Związku w Łowiczu. Od 1976 r. Członek Rady Głównej CZKR, a po 1982 r. KZRKiOR, a następnie od 1994 r. Zarządu KZRKiOR. W Prezydium KZRKiOR zasiadał od 1976 r. pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Głównej, a od 1982 r. Wiceprezesa KZRKiOR. Z ramienia KZRKiOR przez ponad 20 lat do 2019 r. zasiadał w Radzie Rolników KRUS.

Wybitny rolnik. Prowadził jedno z najnowocześniejszych gospodarstw hodowlanych. Był wzorem do naśladowania i przykładem dla odwiedzających go producentów z całego świata. Spółdzielca – przez ponad 40 lat Przewodniczący Rady SKR Zduny. Zdecydowany i merytoryczny negocjator, który wywalczył dla Polski i wsi wiele korzystnych rozwiązań ekonomicznych. Kierując Związkiem nie szczędził wysiłku w utrwalanie i upowszechnianie kultury narodowej, szczególnie kultury łowickiej. Człowiek powszechnie szanowany. Dający wyraz swojej wiary. Zawsze łączył ludzi. Jego niezwykłe poczucie humoru miało duży wpływ na zjednywanie ludzi i łagodzenie konfliktów.

Jako poseł na Sejm PRL w latach 1985-1989 z ramienia ZSL, a następnie w latach 1993-1997 z okręgu skierniewickiego z mandatu PSL, Edward Gnat jako rolnik reprezentował Organizacje Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. To z jego bardzo aktywnym udziałem powstały ustawy i rozwiązania służące do dziś polskiemu rolnictwu.

W latach 1998-2006 Edward Gnat był radnym w sejmiku łódzkim. Całą swoją aktywność poświęcał dla wsi i rolników. To za jego kadencji Łowicka Organizacja Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, od ponad 50 lat, jest jedna z najlepszych i najaktywniejszych w kraju.

Wieloletni Członek Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na wniosek KZRKiOR w 2000 roku odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi.

Uroczystości pogrzebowe Edwarda Gnata odbędą się w czwartek 14 stycznia w Zdunach.

Od godz. 10.00 do 10.30 urna z prochami zmarłego będzie wystawiona w kaplicy domu pogrzebowego Zakładu Strasenburg znajdującego się w sąsiedztwie kościoła parafialnego.

O godz. 11.00 rozpocznie się Msza Święta żałobna, po której nastąpi wyprowadzenie na miejscowy cmentarz.

Żegnamy Cię Edwardzie z szacunkiem i głębokim żalem.

Będzie nam Ciebie zawsze brakowało.

Pamięć o Tobie pozostanie w nas do końca naszych dni.

Koleżanki i Koledzy z Zarządu KZRKiOR

Prezesi/Dyrektorzy W/RZRKiOR

Prezes KZRKiOR Władysław Serafin