DALEJ POPEŁNIA HANIEBNE CZYNY, ZA KTÓRE ZOSTAŁ SKAZANY

WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF – OBECNIE BEZCZELNIE WYKORZYSTUJE NIEMIECKIE MEDIA DO PRYWATNEJ ZEMSTY NA K.Z.R.K i O. R. i PREZESIE ZWIĄZKU K.Z.R.K i O.R. WŁADYSŁAWIE SERAFINIE, WYKORZYSTUJĄC DO TEGO NARZĘDZIE, ŻE JEST REDAKTOREM NACZELNYM NIEMIECKIEGO TYGODNIKA ,,TYGODNIK PORADNK ROLNIKA”, KTÓREGO 100%, JEDYNYM WŁAŚCICIELEM w POLSCE, JEST NIEMIECKI KONCERN PRASOWY :LANDWIRTSCHAFTSVERLAG GmbH Hulsebrockstr. 2-8 Munster.

Za uniemożliwienie jemu i jego wspólnikom, żeby w 2002 roku w sposób przestępczy i bezprawny uwłaszczył się na majątku KZRKIOR, w podstępny sposób przenosząc prawa własności KZRKIOR do tytułu ,,PLON – MAGAZYN WSPÓŁCZESNY”, z KZRKIOR, na swoją prywatna spółkę ,,PROMARK”… za co został osądzony i przykładnie ukarany.

Krzysztof Jan WRÓBLEWSKI – Redaktor Naczelny ,,TYGODNIK PORADNIK ROLNIKA” OD 2012 roku

Uznany w 2003 r. za WINNEGO, prawomocnym Wyrokiem Sądu Rejonowego W-wa Praga Sygn. Akt XII W 1554/03z 18.11.2003r.i skazany na kare grzywny 5.000 zł., za czyn nieuczciwej konkurencji, w celu ,,…przysporzenia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzanie w błąd czytelników tygodnika ,,PLON – MAGAZYN WSPÓŁCZESNY

Sąd w Wyroku stwierdził, że: ,,… działał w sposób umyślny, w rażący sposób naruszał ciążący na nim jako dziennikarzu obowiązek zachowania szczególnej staranności przy wykorzystywaniu materiałów prasowych…” ,,…Dokonując tego haniebnego czynu kierował się zasługującymi na szczególne potępienie przesłankami uzyskania korzyści materialnych…”

,,…Taka kara, zdaniem Sadu, nie przekracza stopnia winy, uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu, realizuje cele wychowawcze i zapobiegawcze, które ta kara ma osiągnąć w stosunku do obwinionego, oraz cele w zakresie społecznego oddziaływania…”.( Art. 24 §1 i 3 w związku z Art.48 K.W. i Art.26 ust.2 ustawy o zw. n. konk..)

SĄD UZNAŁ KRZYSZTOFA JANA WRÓBLEWSKIEGO, ZA ,,WINNEGO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA” NA WNIOSEK:

P R E Z Y D I U M KRAJOWEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH z 2003 roku.

POMIMO TAK HAŃBIĄCEGO DLA NIEGO WYROKU SKAZUJĄCEGO, PAN KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI W SWOJEJ PRACY DZIENNIKARSKIEJ, DALEJ STOSUJE TE SAME METODY POTĘPIONE PRZEZ SĄD I WSKAZANE W WYROKU.

W KOLEJNYCH NEWSACH PUBLIKUJEMY ARTYKUŁY, WYTWORZONE NA ZLECENIE KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO – CZĘŚĆ Z NICH JEST ZRECENZOWANA DLA WSKAZANIA JAK NAPRAWDĘ POWINIEN BYĆ NAPISANY RZETELNY, SPRAWDZONY I ZGODNY Z FAKTAMI I DOKUMENTAMI ARTYKUŁ LUB WYWIAD.

BIURO K.Z.R.K I O.R.