ŚWIĄTECZNE, SERDECZNE ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA NASZYCH ROLNICZEK, ROLNIKÓW, DZIAŁACZY I DZIAŁACZEK KÓŁEK ROLNICZYCH I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. PREZESÓW I DYREKTORÓW ZWIĄZKÓW, SPÓŁDZIELCOM I SAMORZĄDOWCOM, WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM NASZEJ ORGANIZACJI- ZDROWYCH ŚWIĄT

Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

Bernadetta Niemczyk

Prezes KZRKIOR

Władysław Serafin