O Ś W I A D C Z E N I E K.Z.R.K i O.R.

,, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oczekuje od Zarządu Wydawnictwa ,,POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE”, natychmiastowej reakcji i zaprzestania publikowania nierzetelnych i nieprawdziwych publikacji i informacji na temat KZRKIOR i członków jego władz statutowych. Wyjaśnienia tych nierzetelnych publikacji i skierowania przeprosin na łamach wydawanych przez PRW tytułów, jak też na adres poszkodowanych; KZRKIOR i Prezesa KZRKIOR”.

***** *****

CZY POLSCY ROLNICY WIECIE ???, ŻE TAK NAPRAWDĘ TO:

100% KAPITAŁU NIEMIECKIEGO, DLA ZMYLENIA UKRYTE POD POLSKĄ NAZWĄ ,,POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE

WŁAŚCICIEL TO ;LANDWIRTSCHAFTSVERLAG GMBH Z SIEDZIBĄ W MUNSTER – NIEMCY

Wartość udziałów 1 mln  , Liczba udziałów 1000, Posiada całość akcji spółki.

W 2012 roku spółka ,,PORMARK” Pana W. Nogala i K. Wróblewskiego ZBANKRUTOWAŁA

W dniu 7 sierpień 2012 zaszły w firmie,, PROMARK” właściciela i wydawcy Tygodnika ,,PORADNIK ROLNIKA”, następujące zmiany. Udziałowcy sprzedali swoje udziały spółce PWR, której 100% właścicielem jest niemiecka w/w spółka GMBH: LANDWIRTSCHAFTSVERLAG GMBH Z SIEDZIBĄ W MUNSTER – NIEMCY.

Sprzedał udziały NOGAL, WIESŁAW 389 udziałów o wartości 194 500,00 zł

Sprzedała udziały SP. PRACY DZIENNIKARZY AGRO-SP. : 240 udziałów o wartości 120 000,00 zł

Sprzedał udziały WRÓBLEWSKI, KRZYSZTOF JAN  349 udziałów o wartości 174 500,00 zł

Udziały Pana W. Nogala i K. Wróblewskiego w spółce ,,POLMARK’ zakupiło:

,, POLSKIE” WYDAWNICTWO ROLNICZE SP. z O.O. (KRS 0000101146)

978 udziałów o wartości 489 000,00 zł

************************

PWR bezskutecznie od 2000 roku próbowało wprowadzić na polski rynek czytelniczy nowy tytuł ,,TYGODNIK ROLNICZY”, pomimo wielomilionowego wsparcia kapitałowego ( W EURO), przez niemieckiego właściciela wydającego na polskim rynku miesięcznik ,,TOPAGRAR”, polski rolnik nie kupował gazety. Bankrutująca spółka ,,PROMARK”, sprzedała prywatny tytuł: ,,PORADNIK ROLNIKA”, niemieckiemu wydawnictwu ,,LANDWIRTSCHAFTSVETLAG GMBH”, ustanowiono jednocześnie stanowiska 2 Redaktorów Naczelnych tego Tygodnika, jednych z nich został Pan Krzysztof Wróblewski… Rodzi się pytanie, ,,DLACZEGO USTANOWIONO NADZORCĘ NAD POLSKIM REDAKTOREM NACZELNYM? CZYŻBY JEDEN Z NICH PILNOWAŁ TRZEŹWOŚĆI UMYSŁU DRUGIEGO REDAKTORA NACZELNEGO?. DLACZEGO PIENIADZE PODATNIKÓW Z POLSKIEGO BUDŻETU WSPIERAJĄ NIERENTOWNY TYTUŁ PRASOWY NIEMIECKIEGO WŁAŚCICIELA NA POLSKIM RYNKU? ( poprzez KRIR).

***********************

Prywata i życiowa zemsta Krzysztofa Wróblewskiego na KZRKIOR

W grudniu 2002 roku Panowie W. Nogal i K. Wróblewski reprezentując spółkę ,,PROMAR” dokonali próby poprzez podstęp, przestępczego uwłaszczenia się na dzierżawionym od KZRKIOR tytule prasowym ,,PLON” stanowiącym własność KZRKIOR.

Prezydium KZRKIOR w składzie. ; W. SERAFIN ; Zofia GRZEBISZ-NOWICKA ; Irena FRĄSZCZAK ; Bogdan WŁODARCZYK ; Leszek DYDYNA ; Krzysztof BABASIAK ; Ryszard NAPIERAŁA ; Edward GNAT ; Józef PAWLAK

Zgłosiło sprawę przestępstwa w 2002r. do Prokuratury i w wyniku przeprowadzonego Postępowania:

PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU REJONOWEGO WARSZWA-PRAGA Syg. Akt. XII W 1554/03 z dnia18 listopada 2003 roku

Panowie Wiesław NOGAL i Krzysztof Jan WRÓBLEWSKI, zostali uznani WINNYMI!!!.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

,, Sąd uznaje obwinionych Wiesława Nogala i Krzysztofa Jana Wróblewskiego za winnych w ramach zarzucanych im czynów tego, że działając wspólnie i w porozumieniu w dniach 22-19 grudnia 2002 roku w Warszawie przy ul. Londyńskiej 25 dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji, poprzez rozpowszechnianie na łamach tygodnika ,,PLON – Magazyn Współczesny” w nr. 51 – 52 str. 10, wprowadzających w błąd, informacji o tygodniku ,,PLON – Magazyn Współczesny”, w celu przysporzenia korzyści majątkowej spółce z ograniczona odpowiedzialnością ,,PROMARK” tj. popełnienie wykroczenia wyczerpującego dyspozycje art. 26 ust.2 ustawy ,o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku. I za to na podstawie art. 26 ust.2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z art. 24 § 1 i 3 K.W. i w związku z art. 48 Kodeksu Wykroczeń, wymierza każdemu z obwinionych karę grzywny w wymiarze po 5.000 ( pięć tysięcy) złotych.

Fragment końcowego 15 stronicowego UZASADNIENIA:

,,…Okolicznością łagodząca jest uprzednia niekaralność obwinionych. Z drugiej strony na wysokość grzywny wpłynęła okoliczność,iż obwinieni działali w sposób umyślny!!!~.

W rażący sposób naruszyli ciążący na nich jako dziennikarzach obowiązek zachowania szczególnej staranności przy wykorzystywaniu materiałów prasowych, a także fakt, że dokonując będącego przedmiotem tego postepowania czynu kierowali się zasługującymi na szczególne potępienie przesłankami uzyskania korzyści finansowych!!!.

Taka kara, zdaniem Sądu, nie przekracza stopnia winy, uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu, realizuje cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ta kara ma osiągną w stosunku do obwinionych, oraz cele w zakresie społecznego oddziaływania.

O Ś W I A D C Z E N I E K.Z.R.K i O.R.

,, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oczekuje od Zarządu Wydawnictwa ,,POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE”, natychmiastowej reakcji i zaprzestania publikowania nierzetelnych i nieprawdziwych publikacji na temat KZRKIOR i członków jej władz statutowych. Wyjaśnienia tych szkodliwych publikacji i skierowania przeprosin na adres poszkodowanych; KZRKIOR i Prezesa KZRKIOR”.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH: