Nowy adres Biura KZRKiOR – ul. Świętokrzyska 18 lok. 125, 00-052 Warszawa

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – ul. Świętokrzyska 18, lok. 125, 00-052 Warszawa, tel. (22)829 92 62, (22)829 92 63

NOWOŚCI

WEZWANIE DO ZANIECHANIA ŁAMANIA PRAWA

WEZWANIE DO ZANIECHANIA ŁAMANIA PRAWA

Przesyłamy Panu PREMIEROWI RP, PREZYDENTOWI RP i właściwym osobom w państwie dokumenty o niecnych uczynkach Polskiego Ministra Rolnictwa, wobec rdzennej polskiej organizacji Kółek Rolniczych i KGW. Oczekujemy stanowiska adresatów.
czytaj dalej

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

SEJM – SENAT

REGIONY

COPA COGECA

SPÓŁDZIELNIE KÓŁEK ROLNICZYCH