Zmarł wieloletni Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu – Kazimierz Ludwiczak.

Zmarł wieloletni Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu - Kazimierz  Ludwiczak. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w miejscowości Rajsko k. Kalisza w dniu 11 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00. ,Kazimierz Ludwiczak urodził...

NOWOŚCI

Wybory do Izb Rolniczych NIEWAŻNE!!!

Wybory do Izb Rolniczych NIEWAŻNE!!!

Przeprowadzone w dniu 28 lipca 2019 r. wybory do IZB ROLNICZYCH z mocy prawa powinny być unieważnione. KZRKIOR otrzymywał i otrzymuje wiele informacji o nieprawidłowościach w ogłoszonych i przeprowadzonych wyborach.
czytaj dalej
Artykuły ze strony Gazety FARMER

Artykuły ze strony Gazety FARMER

Przeprowadzone w dniu 28 lipca 2019 r. wybory do IZB ROLNICZYCH z mocy prawa powinny być unieważnione. KZRKIOR otrzymywał i otrzymuje wiele informacji o nieprawidłowościach w ogłoszonych i przeprowadzonych wyborach.
czytaj dalej
WNIOSKI I ŻĄDANIA POLSKICH ROLNIKÓW!

WNIOSKI I ŻĄDANIA POLSKICH ROLNIKÓW!

Przesyłamy Panu PREMIEROWI RP, PREZYDENTOWI RP i właściwym osobom w państwie dokumenty o niecnych uczynkach Polskiego Ministra Rolnictwa, wobec rdzennej polskiej organizacji Kółek Rolniczych i KGW. Oczekujemy stanowiska adresatów.
czytaj dalej

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

SEJM – SENAT

REGIONY

COPA COGECA

SPÓŁDZIELNIE KÓŁEK ROLNICZYCH