BLISKO, CORAZ BLIŻEJ… PRAWDY!!!?

… SZMULEWICZ WSKAZUJE ARDANOWSKIEGO JAKO „FAŁSZERZA”.

Konferencja Prasowa w sprawie ZAFAŁSZOWANIA wyborów do Izb Rolniczych – 26.09.2019 r.

Konferencja Prasowa w sprawie ZAFAŁSZOWANIA wyborów do Izb Rolniczych – 26.09.2019 r.

Żegnamy Jacka Staciwę – zasłużonego działacza spółdzielczości rolniczej

Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować o śmierci Pana Jacka Staciwy, wieloletniego pracownika WZRKiOR w Warszawie oraz KZRKiOR. Ostatnio pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i prezesa Zarządu Krajowego Związku...

NOWOŚCI

WEZWANIE DO ZANIECHANIA ŁAMANIA PRAWA

WEZWANIE DO ZANIECHANIA ŁAMANIA PRAWA

Przesyłamy Panu PREMIEROWI RP, PREZYDENTOWI RP i właściwym osobom w państwie dokumenty o niecnych uczynkach Polskiego Ministra Rolnictwa, wobec rdzennej polskiej organizacji Kółek Rolniczych i KGW. Oczekujemy stanowiska adresatów.
czytaj dalej

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

SEJM – SENAT

REGIONY

COPA COGECA

SPÓŁDZIELNIE KÓŁEK ROLNICZYCH