BLISKO, CORAZ BLIŻEJ… PRAWDY!!!?

BLISKO, CORAZ BLIŻEJ… PRAWDY!!!?

… SZMULEWICZ WSKAZUJE ARDANOWSKIEGO JAKO „FAŁSZERZA”. KRIR oświadcza w pismach kierowanych do wojewodów, że MRiRW nie podważyło jej uchwały z 25.02.2019 r. o zarządzeniu wyborów do izb – ale dokonało wykładni i interpretacji ustawy. Szmulewicz...
Rada Powiatowa KGW w KŁOBUCKU oczkiem w głowie PREZESA

Rada Powiatowa KGW w KŁOBUCKU oczkiem w głowie PREZESA

W środę 02 października 2019r, Prezes KZRKIOIR w serafin wziął udział w Posiedzeniu Powiatowej Rady KGW w Kłobucku. W powiecie Kłobuckim rodzinnym powiecie Prezesa KZRKIOR w. SERAFINA, działa jedna z najprężniejszych w kraju Rad Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich. Na...
Dzień Działacza Kółek Rolniczych!

Dzień Działacza Kółek Rolniczych!

1 października - Dzień Działacza Kółek Rolniczych! Co roku, pierwszego października, na cześć powołania w tym dniu w 1862 r. w Piasecznie k. Gniewa na Pomorzu Gdańskim pierwszego kółka rolniczego pod nazwą „Włościańskie Towarzystwo Rolnicze”, działacze Kółek...
GUS: Dochód gospodarstw z 1 ha przeliczeniowego bardzo spadł

GUS: Dochód gospodarstw z 1 ha przeliczeniowego bardzo spadł

GUS podał wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2018 rok. Jest on aż o 684 złote niższy niż rok wcześniej. To zapewne efekt suszy oraz dramatycznie niskich cen skupu świń. Na ile GUS wyliczył dochód z 1...
Wybory do Izb Rolniczych NIEWAŻNE!!!

Wybory do Izb Rolniczych NIEWAŻNE!!!

DOKUMENTY DO POBRANIA PISMO DO MINISTRA ROLNICTWA I ROZOWJU WSIPISMO DO PRZEWODNICZĄCEGO SEJMOWEJ KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSIINSTRUKCJA MINISTRA DLA KRIRWYNIKI WYBORÓWNARUSZENIE...
Artykuły ze strony Gazety FARMER

Artykuły ze strony Gazety FARMER

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje zgodność z Konstytucja nowych uregulowań dotyczących KGW. http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/rpo-kwestionuje-zgodnosc-z-konstytucja-nowych-uregulowan-dotyczacych-kol-gospodyn-wiejskich,83875.html SERAFIN: kółka...